Når vi snakker om strøm kommer vi nesten bestandig innom begrepet strømavtale, men hva er egentlig en slik avtale? Vi nevnte det såvidt i vår store artikkel om strømpriser, men her skal vi se litt nærmere på dette.

Å finne det rette strømabonnementet er ingen enkel sak og årsaken til det er at utvalget av både strømavtaler og strømleverandører er meget stort i Norge i dag. Det kan derfor først være greit å finne ut litt om de forskjellige avtalene som finnes på markedet og hva de forskjellige betyr. Vi skal derfor se nærmere på spotpris/markedspris, variabel kraftpris og fastpris.

Spotpris / markedspris

Spotpris, eller markedspris som noen kaller det for, en en pris for strøm som er knyttet opp mot den markedprisen som gjelder på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool. Du kan derfor inngå en strømavtale med ditt kraftverk som tar utgangpris spotprisen, og kraftverket vil da gjerne plusse på en fast sum pr. måned eller pr. brukte kilowattime. Det er disse gebyrene som sørger for at kraftselskapets kostnader dekkes og at de tjener penger.

De aller fleste anbefaler at man anvender seg av spotpris ettersom dette i lengden skal være adskillig mer lønnsomt enn andre alternativer. Årsaken til dette er at spotprisen stort sett ligger under fastprisen og at en fastpris derfor kun fungerer som en forsikring mot en strømpris som plutselig blir høy. I de aller færreste tilfellene vil det imidlertid være slik at prisutslagene er så dramatiske og derfor vil man som oftest ikke ha behov for en fastpris.

nordpool-logo

Variabel kraftpris

Tradisjonelt sett har den variable kraftprisen vært den vanligste strømavtalen, men nå har spotprisen blir mer og mer vanlig. Hvis man har en avtale som dette er strømleverandøren pliktig til å varsle sine kunder om endringer i prisen 14 dager før de nye prisene trer i kraft. Hvilken pris som vil være gjeldende er avhenig av kraftprisutviklingen på kort sikt – noe liknende som med spotprisen.

DinSide har tidligere sammenlignet den variable kraftprisen med et banklån, og at de betingelsene vi her får vil kunne ligne de vi får på boliglånet. Prisen kan altså kun endres ved at kunden varsles, og mens fristen i bankvesenet er på to måneder er fristen altså fjorten dager i kraftmarkedet.

Leverandørene forsøker derfor å følge bevegelsene som foregår på kraftbørsen, naturligvis med en forsinkelse, men dette er de på ingen måte nødt til å gjøre. De kan derfor velge pris selv og dermed er det kun din egen årvåkenhet som vil hindre deg fra å bli utnyttet når det kommer til strømprisene.

Fastpris

Med fastpris er det hele veldig enkelt: da betaler du en fast pris i hele perioden som er avtalt, og hvis strømprisene skulle stige til langt over den du har blitt enig med selskapet om er det derfor de som taper på det – de er med andre ord forpliktet til å levere kraft til avtalt pris. Fordelen er at du som kunde får forutsigbarhet i strømprisen mens ulempen selvsagt er at du kan ende opp med å betale en høyere pris enn for eksempel spotprisen hvis man ser hele året under ett. Ønsker man å binde prisen bør dette tradisjonelt sett gjøres på sommeren ettersom prisene er lavere da, men det er ingen garanti for det.