Norge er et værhardt land og det hender fra tid til annen at vi opplever strømbrudd både som følge av naturkreftene og av andre årsaker. Men hvilke rettigheter har man egentlig ved et strømbrudd? Har man krav på økonomisk kompensasjon?

Svaret på dette er til en viss grad ‘ja’ og hvis du leser videre vil du finne ut hvilke rettigheter du som forbruker har hvis du skulle oppleve at strømmen forsvinner.

Krever strømbrudd i 12 timer eller mer

Reglene er helt klare på hvilke rettigheter du har som strømkunde, og hvis du opplever et strømbrudd som varer i over 12 timer er det slik at du har krav på en erstatning fra nettselskapet. Hvor stor erstatningen vil bli er avhengig av hvor lenge strømbruddet varer, og det er ditt eget ansvar som kunde å fremme et erstatningskrav hvis du opplever et tilstrekkelig langt strømbrudd. Erstatningskravet skal leveres til nettselskapet og ikke til kraftleverandøren, men i noen tilfeller er dette det samme selskapet. Du kan lese mer om nettleverandører og kraftleverandører her og se hva forskjellen på disse er.

Satsene for erstatning som gjelder for strømbrudd i 12 timer eller mer er som følger:
1. Strømbrudd fra 12-24 timer utløser en erstatning på 600 kroner.
2. Strømbrudd fra 24-48 timer utløser en erstatning på 1400 kroner.
3. Strømbrudd fra 48-72 timer utløser en erstatning på 2700 kroner.

Hvis du opplever et strømbrudd som varer i over 72 timer har du krav på et tillegg på 1300 kroner for hver påbegynte 24-timersperiode som strømbruddet varer.