Nordpool er et kjent begrep for de som har litt kunnskap om kraftmarkedet, men for enkelte andre vekkes kanskje assosiasjoner som drar tankene mot de helt nordlige breddegradene!

Som sagt: Nordpool handler altså om kraftmarkedet og vi skal forklare hvorfor denne kraftbørsen er viktig for din strømregning.

En nordisk strømbørs

Nordpool er intet annet enn en strømbørs som er felles for alle landene i Norden, og denne børsen fungerer altså som en markedsplass for de aktørene som både vil selge og kjøpe strøm. Strømleverandørene i Norge kjøper der strøm fra de som produserer og selger strøm, og her prøver man å få en så lav pris som overhodet mulig før denne strømmen selges videre til kundene – altså deg.

Spotprisen på Nordpool, altså den gjennomsnittlige innkjøpsprisen, virker derfor som en refereransepris for selve krafthandelen i Norden og naturligvis også som en referansepris for kraftmarkedet forøvrig. I klartekst betyr dette at både de som leverer og de som produserer strøm i Norge tar utgangspunkt i spotprisen på Nordpool når de skal kjøpe og selge strøm. Strømmen som strømselskapene kjøper selges dermed videre til oss forbrukere og det er opp til oss å velge den typen avtale med selskapet som vi tror gagner oss mest økonomisk. Kraftleverandørene tar naturligvis utgangpunkt i innkjøpsprisen de har betalt og legger deretter på det de føler er nødvendig for at de skal kunne tjene penger på salget av strøm til norske kunder. De er naturligvis nødt til å være forsiktige med hvor stor fortjeneste de ønsker å ta ettersom stadig flere nordmenn er selektive når de skal velge leverandør.

nordpool-logo
Det er viktig å skille mellom de selskapene som regnes som strømleverandører og de selskapene som regnes som strømprodusenter. Det er strømprodusentene som selger sin strøm på Nordpool-børsen, mens strømleverandørene kjøper strøm som deretter videreselges til norske kunder. Det finnes naturligvis flere aktører som både produserer og selger selv, men dette gjelder langt i fra alle som finnes på markedet.

At det er mange leverandører på markedet er naturligvis positivt for oss som forbrukere og dette fører til at vi har mange tilbud å velge mellom. At det er mange aktører betyr også at det er stor variasjon i prisene vi tilbys, og dette igjen innebærer at det kan være betydelige beløp å spare på å bytte leverandør. Det finnes også flere forskjellige strømavtaler å velge mellom, og også her vil man kunne spare mye på å gjøre de rette valgene. I all hovedsak anbefales vanlige forbrukere å benytte seg av såkalte spotpris-avtaler, og dette er strømavtaler som tar utgangspunkt i den til enhver gjeldene prisen som råder på nettopp Nordpool-børsen.

Gjennom et helt liv kan man spare ganske betydelige beløp og har man en husholdning hvor strømforbruket er høyt er det også store beløp å spare på årlig basis.