Det er mange som undrer på dette med nettleie og hvilken betydning den har i forhold til strømprisen. Dette har vi full forståelse for og selv om vi skrev kort om dette i denne artikkelen skal vi allikevel se litt nærmere på dette her.

Usikkerheten omkring dette dukker som regel opp i forbindelse med bytte av strømleverandør, og det er mange som blir svært gledelig overrasket når den første strømregningen fra den nye leverandøren men ditto skuffet når man også får en regning fra den gamle strømleverandøren. Det er derfor viktig å skille mellom regningen som går på selve forbruk av strøm og utgiftene som kommer til nettleien.

Strømprisutgiftene

Strømprisene er de som er de ‘enkleste’ å forholde seg til. Hvis du for eksempel bytter leverandør av kraft fordi den nye er billigere så vil du få en regning som viser hvor mye strøm du har brukt og hvor mye dette vil koste. Strømregningen er derfor basert på kun ditt forbruk og det du må betale for det. Har du samme leverandør for både strøm og nettleie vil begge disse utgiftene være inkludert i den samme regningen. Prisen du betaler på strøm vil være avhengig av hvilken strømavtale du har med din leverandør. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.

Nettleie

Nettleien er den prisen du betaler for å være tilkoblet strømnettet, og da vil du altså være bundet til det selskapet som eier strømnettet der hvor du til enhver tid bor. Du vil derfor bestandig betale en nettleie til det lokale nettselskapet hvor du bor, og i praksis betaler du derfor for å få elektrisitet overført til din bolig – og dette er en utgift du må betale uansett hvilket kraftselskap du kjøper strøm fra. Det er ikke bare utgifter for å få strøm til din bolig som inngår i nettleien, men i prisen inngår det også avgifter til vedlikehold av linjenettet og også en avgift til staten.

I dag blir nordmenn stadig mer prisbevisste i sitt valg av strømleverandør og det er derfor ikke gitt at man har det samme selskapet som nettleieleverandør som man har som strømleverandør. Det vanligste nå vil etterhvert bli å motta én faktura fra det lokale kraftselskapet for leie av strømnett, mens man får én faktura fra den strømleverandøren man har valgt. Man kan altså velge strømleverandør helt fritt, mens man må bestille nettleie fra det lokale kraftselskapet som eier linjenettet.