I det øyeblikket du får deg ditt eget husvære, være det seg en enebolig eller en leilighet, vil et par nye ord som målepunkt ID og strømmåler finne sin vei inn i vokabularet ditt.

Dette er to begreper som du derfor er nødt til å forholde deg til men det er overhodet ikke vanskelig så lenge du vet hva du skal gjøre; og oppskriften får du her.

Målepunkt ID

Enhver strømmåler i Norge har i dag et helt unikt identifiksasjonsnummer og det er dette nummeret som altså går under navnet målepunkt ID. Dette nummeret finner du på din faktura fra kraftleverandøselskapet og nettselskapet. Hvis du ikke har tatt vare på noen av dine strømregninger kan du skaffe nummeret til veie ved å kontakte nettselskapet ditt – altså det selskapet som eier kraftlinjene i det området hvor du bor. Normalt sett vil du ikke finne ID-nummeret på strømmåleren, men der vil man finne et annet nummer, nemlig målernummeret. Dette nummeret er dog ikke det samme som din målepunkt ID.

Strømmåleren

Strømmåleren du finner i sikringsskapet ditt, altså ditt målepunkt, skal leses av minst én gang hvert år. Er man en husholdningskunde hvor det årlige forventede forbruket er på over 8.000 kWh skal strømmåleren leses av hver måned, hver andre måned eller hver tredje måned. Det er nettselskapet ditt som innenfor disse rammene har muligheten til å bestemme hvor ofte du skal lese av din strømmåler. Hvis du ønsker å lese av strømmen oftere enn dette har du selvsagt muligheten til dette. Nettselskapet og kraftleverandøren er pliktig å ta hensyn til dine måleravlesninger når de skal fakturere forbruket ditt, og da vil du altså motta én faktura for nettleie og én faktura for strømforbruk. Unntaket er om du leier nett og kjøper strøm fra samme selskap, og i disse tilfellene får du alt på den samme fakturaen. Når du leser av din strømmåler må du oppgi målepunkt ID samt den registrerte målerstanden din.

Det er mange som lurer på om de er pliktig å lese av målerstanden på strømmåleren, og i utgangspunktet er det nettselskapet som skal sørge for at måleren leses av ved gitte intervaller. Imidlertid fungerer det slik at du gjennom din nettleieavtale med nettselskapet forplikter deg til selv å lese av strømmen og sende den inn til nettselskapet/kraftleverandøren. Målerstanden kan du lese av på strømmåleren og den består som regel av seks siffer som endrer seg i takt med forbruket ditt.

Hvis du unnlater å lese av strømmåleren har nettselskapet anledning til å beregne forbruket ditt, og dette kalles for å stipulere. Det du da risikerer er at du ender opp med å betale for et forbruk som ikke samsvarer med det faktiske forbruket, og dette kan være uheldig. Du vil da enten ende opp med å betale for mye eller for lite, og begge deler er egentlig like ille. Hvis du betaler for lite vil du da risikere å få en stor faktura når du først bestemmer deg for å lese av målerstanden. For at du skal få en faktura som er helt korrekt basert på ditt forbruk er det derfor viktig at du leser av og sender inn tallene jevnlig – og det vanlige er å gjøre det i slutten av hver måned.

Det anbefales også at man velger en kraftleverandør som sender ut faktura basert på ditt faktiske forbruk og dette betyr at du skal betale etterskuddsvis. Her gjelder imidlertid det samme: unnlater du å melde inn forbruket vil et stipulert forbruk ligge til grunn for avregningen.