En av de største utgiftene norske husholdninger har i løpet av året er strøm eller elektrisitet, og da er det naturligvis oppvarming av vann og bolig, oppvaskmaskiner, tørketromler, vaskemaskiner, vifteovner og mye mer det er snakk om. Vi bruker strøm til det aller meste vi foretar oss, og da er det ikke så rart at dette blir en av de største kostnadene i budsjettene våre.

Heldigvis er det slik at vi har muligheten til sammenligne strømpriser på flere forskjellige nettsider og dette betyr at vi veldig enkelt kan velge den leverandøren som tilbyr den billigste strømmen – og dette er det flere, men ikke mange nok, som benytter seg av.

Banner-Toppfinans-Hafslund

Mange å velge mellom

Norge er en kraftnasjon og vårt spesielle landskap gjør at vi har muligheten til å produsere mye og miljøvennlig strøm, og da er det selvsagt vannkraft vi i all hovedsak snakker om. Det finnes nærmest utallige kraftverk som leder vann ned fra fjellene og inn i sine turbiner, og ut langs ledningsnettet får vi resultatet i form av elektrisitet som til slutt ender opp i ditt hus hvor det utspiller sin funksjon som du har satt den til. Som sagt bruker vi strøm til svært mye, men det er uten tvil oppvarming av hus og vann som er de aller største postene i denne delen av budsjettet vårt.

billig-strøm

I 1997 ble det norske kraftmarkedet avregulert, som det heter, og det er akkurat dette som har sørger for at vi i dag har så mange forskjellige leverandører å velge mellom når vi skal kjøpe strøm. Tilsammen snakker vi rundt regnet om 120 forskjellige leverandører og da sier det seg selv at tilbudet er meget bra, men samtidig nokså uoversiktlig. Når det er et stort utvalg innebærer dette samtidig at det også vil finnes store forskjeller i pris, og det er dessverre mange nordmenn som ikke er seg bevisst akkurat dette.

Også andre faktorer som miljø, vilkår i kontaktene samt kundeservice spiller også en stor rolle, og også her er forskjellene merkbare. Men; at kraftmarkedet nå er såpass åpent som det faktisk er innebærer at man uansett preferanser og behov vil kunne finne en leverandør som kan gi et tilbud som er spesielt tilpasset det man er ute etter.

Viktig at du er bevisst

Med mange valgmuligheter kreves det også mer av deg som forbruker og det er derfor viktig at du ser over hvilket forbruk du har slik at du kan sikre deg en avtale som er best mulig fordeg. En best mulig avtale vil kunne spare deg for betydelige beløp hvert år, men husk også på å tenk over kundeservice, miljøprofil og så videre hvis dette er viktig for deg. Det blir stadig flere som er bevisst sitt forbruk og hva leverandøren kan tilby, og et resultat av dette er at det er stadig færre som er lojale kunder. Med lojale mener vi naturligvis at man ikke finner seg i økte strømpriser og andre kostnadsøkninger i strømkontrakten. I de tilfeller hvor dette skjer er det veldig enkelt å bytte leverandør og det er kun hvis man gjør dette at selskapene vil måtte tenke seg om to ganger før de for eksempel øker prisene sine.

hoyspent

Hva bestemmer strømprisen?

Det som er utgangspunktet for strømprisene vi betaler er kostnaden ved å kjøpe den inn på den såkalte strømbørsen. Det er altså dette som er prisen alle leverandørene må betale for å kjøpe strøm som igjen videreselges til deg. Dette er imidlertid ikke alt, og i tillegg til denne kostnaden kommer det forskjellige påslag fra de ulike leverandørene. Dette vil variere fra selskap til selskap og hvilken strømavtale du velger. Du vil også finne ulikheter i prisene avhengig av hvor i landet du bor og for eksempel vil det være forskjeller mellom landsdelene våre.

Dagens strømpris vil uansett endre seg hele tiden alt etter hvor mye elektrisitet som er tilgjengelig, og som vi kanskje husker for noen år tilbake gikk prisene i været da vannmagasinene var nærmest tomme. Tilbud og etterspørsel er derfor to sentrale faktorer som vil bestemme hvor høy strømprisen til enhver tid vil være.

Tilbudet vil styres av nedbør og hvor mye kraft som importeres, mens etterspørselen vil bestemmes av temperaturnivået, hvordan aktiviteten i samfunnet er samt hvor mye kraft som eksporteres (selges). I perioder hvor det er mye nedbør vil derfor prisen på kraft synke, mens det i perioder med langvarig kaldt vær vil forekomme en økning.

Strøm og nettleie

Det er mange som er usikre på hva som er forskjellen mellom strøm og nettleie og dette skal vi forklare her, og det er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Kort fortalt kan vi si at strømmen er den kraften eller energien som du bruker i ditt hjem som du må betale for, og som vi tidligere har nevnt så kan du velge hvilken strømleverandør og strømavtale du måtte ønske – over hele landet.

Nettleien på den andre siden er en utgift som du betaler til den lokale netteieren for at du skal kunne være koblet til strømnettet. Denne utgiften sørger for at eieren av strømnettet har muligheten til å vedlikeholde og drifte dette på en god måte. Det ligger også en forbruksavgift til staten i denne leien.

Det vil derfor være slik at om du bor i en by som Harstad og bestiller strøm fra for eksempel Hafslund vil du måtte betale strømregning for ditt forbruk til Hafslund, mens du vil måtte betale nettleie til det lokale kraftselskapet Hålogaland Kraft. Nettleien beregnes ut i fra hvor mye strøm du bruker.

pærer

Hva er en strømavtale

En strømavtale er enkelt forklart en avtale som forteller hvilket produkt du bestiller hos din strømleverandør, men det er mange nordmenn som går i fellen her. Enkelt og greit kan vi slå fast at nordmenn tilsammen betaler hundrevis av millioner kroner for mye i strøm, og dette er selvsagt helt unødvendig og beviser at vi fortsatt har mye å hente på å bli mer bevisste på hva vi kjøper.

Det finnes avtaler med makspris, avtaler som gir garantert innkjøpspris, fastprisavtaler og mange andre forskjellige produkter, men som en tommelfingerregel skal man alltid holde seg til en spotprisavtale.

Noen enkle tips fra oss

Det finnes noen enkle tips og råd man kan følge for å sikre seg en så billig strøm som mulig. For det første bør du ta en titt på betalingsvilkårene til leverandøren din, og du bør velge en som fakturerer strømmen din etterskuddsvis, og dette innebærer at du betaler for det du faktisk har brukt og ikke på et estimat.

Ligg langt unna tilbud som du får presentert enten på døra eller på såkalte stands, og husk på å sjekke om uheldige vilkår som for eksempel bindingstid og gebyr i forbindelse med oppsigelse av avtalen.

Prisgarantier eller pristak er heller ikke spesielt gunstig ettersom du gjerne betaler et ekstra gebyr for en slik. Husk også å sjekke forskjellige kraftprisoversikter som gir deg muligheten til å sammenligne priser på de ulike avtalene som finnes på markedet. En god som sådan kan være sammenligningskalkulatoren til Konkurransetilsynet.

Andre relaterte artikler til strøm og kraft

Strømavtaler Nettleie vs strømpris Nordpool Rettigheter ved strømbrudd Strømsparing og miljø Målepunkt ID og strømmåler Vannkraft i Norge