Hele tiden er vi på jakt etter de beste tipsene som kan fortelle oss hvordan vi får bedre kontroll over økonomien, og ekspertene kommer til stadighet med råd og veiledning for hva vi burde gjøre.

La 2015 bli det året da du har fokus på tre forskjellige områder som er viktig for din økonomi.

Behold den trygge jobben din

Det har vært mye snakk om usikre tider fremover og at det i mange sektorer, spesielt oljesektoren, er fare for oppsigelser og permitteringer. Det som først og fremst er viktig i tider som dette er at man beholder jobben og sikrer inntekten. Den faste inntekten din er den som vil kunne hjelpe deg med å takle de fleste utfordringene, og utfordringer er det mange av.

Prisstigning i samfunnet, boligbobler som sprekker, samlivsbrudd og så videre er alle eksempler på faktorer som kan påvirke privatøkonomien din i negativ retning, men har du en fast jobb har du en godt fundament å stå på. Et godt råd er derfor å holde på den trygge jobben din selv om du har muligheten til å gå over i en annen stilling som er bedre betalt, men ikke fullt så trygg. Når en bedrift skal nedbemanne er det som regel de sist ansatte som må gå først – ansiennitet er fortsatt viktig i så måte.

Gjør en ekstra innsats i din nåværende jobb fremfor å bytte – ansiennitet er viktig i usikre tider.

I tider når pilene peker nedover er det naturligvis vanskelig å forhandle om lønn, og det å bytte jobb trenger nødvendigvis ikke å bli så bra som du hadde sett for deg. Sjekk om det er muligheter internt hvis du er lei av jobben din, og gjør det før du leter etter jobb andre steder. I bransjer som er utsatt kan litt ekstra hard innsats fra din side gi deg fordeler fremfor å lete etter en ny arbeidsplass.

Nedbetaling av gjeld

I dag er rentene lave og fremtidsutsiktene usikre, og da vil nedbetaling av lån bestandig være et smart trekk. Årsaken til det er at rentene på et lån i nesten alle tilfeller er høyere enn rentene du får gjennom å spare. Man skal sette pengene der hvor rentene er høyest, heter det, og dette vil gi deg en større såkalt realavkastning.

Man skal sette pengene der hvor rentene er høyest, heter det, og dette vil gi deg en større såkalt realavkastning.

Når man snakker om nedbetaling av gjeld så er regelen slik at det er de mest kostbare lånene som skal fjernes først – altså de som har den høyeste renten. Dette vil sørge for at du betaler minst mulig renter, og når det gjelder de andre lånene betaler du ned minimumsbeløpene på dem frem til du er ferdig med det dyreste lånet. Betal ned så mye som du klarer på dette lånet, og begynn deretter på det neste.

Å kvitte seg med forbruksgjeld vil gi deg større frihet økonomisk sett, mens det å betale ned boliggjeld vil gjøre deg langt mindre sårbar når det oppstår svingninger i boligmarkedet.

Hvis du ønsker å spare samtidig som du har lån bør denne sparingen gjøres i et produkt som har en forventet høyere avkastning, og da snakker man som regel om aksjefond eller kombinasjonsfond.

Spareavtale er smart

Å legge litt til side er bestandig smart og spesielt gjelder dette i usikre tider. Det kan du enkelt gjøre ved å opprette en månedlig spareavtale, og dette gjøres gjerne i nevnte fond – noe som vil være med på å sikre deg kjøpekraft senere. Eksperter sier at det er mange nordmenn som undervurderer den såkalte rentes rente-effekten. Dette er effekten man oppnår ved å starte tidlig sparing, og det betyr i praksis at om du starter nå så trenger du ikke å spare like mye som om du venter 5 eller 10 år. Avkastningen som du får gjennom fondssparing vil virkelig jobbe for deg, og hvis du rett og slett oppretter et fast trekk hver måned og ‘glemmer’ dette vil du i løpet av noen år ha spart opp en betydelig mengde penger. Husk at fondssparing over tid som regel gir god avkastning.

Avkastningen som du får gjennom fondssparing vil virkelig jobbe for deg.

Når du skal spare er det spesielt én ting som er viktig: du må sette pengene en plass som sørger for at avkastningen er høyere enn hva den generelle prisstigningen i samfunnet er. I dag er rentene som bankene tilbyr på sparing så lave at det ikke vil lønne seg. Fondssparing over lang tid vil derfor være gunstig, og hvis du sparer jevnt og trutt hver eneste måned vil du om 10-20 år garantert aldri angre på dette! Jevnlig sparing gjør også at du unngår farene ved svingninger i markedet, noe man vil kunne få merke langt bedre hvis man setter inn store engangsbeløp.

Husk å bruke penger også!

Hva? Dette gir jo ingen mening sett i sammenheng med punktene som er er nevnt ovenfor! Når tidene er utrygge rent økonomisk sett er det helt vanlig at vi strammer inn på forbruket vårt for å spare mer penger. Det er imidlertid viktig at vi ikke ser oss blind på dette, men at vi må se på de litt større sammenhengene også. Hvis alle sammen i Norge tenker på denne måten, at man strammer inn pengebruken og blir veldig flinke til å spare penger, så betyr faktisk dette at man vil sette arbeidsplasser over hele landet i fare. Dette er noe av grunnen til at sentralbanken setter ned styringsrentene – de ønsker å stimulere økonomien slik at vi og næringslivet skal bruke penger.

Vi må bruke penger også, ellers kan arbeidsplasser settes i fare.

I Norge har vi faktisk ganske lav arbeidsledighet hvis vi sammenligner oss med andre land, og så fremst du har muligheten til det så anbefales det at du lever som normalt – men allikevel følger de rådene som er gitt ovenfor.

Sett i gang og ta kontroll over økonomien din – det er enklere enn hva du skulle tro!