Uttrykket ‘refinansiering’ er for mange et begrep som kan fortone seg som uklart, men i virkeligheten handler det om å skaffe seg økonomisk handlerom slik at hverdagene blir lettere.

Forbrukslånet er et lån som kan brukes til så mangt og mange tar opp et slikt lån for bruk til en oppgradering av økonomien, og da gjøres det gjerne for å samle annen gjeld og få kostnadene ned.

Hva er refinansiering

Å refinansiere betyr enkelt og greit at man tar opp et nytt lån for å betale ned gammel gjeld. Dette kan være nyttig i tilfeller hvor man f.eks. har kostbar og uoversiktlig kredittkortgjeld eller andre små lån. Slik gjeld kan fort bli en hemsko i hverdagen og det er derfor viktig at man tar tak og ordner opp.

Målet med den blir derfor at man først og fremst får en bedre rente på gjelden man har, og det igjen innebærer at man får lavere kostnader. I tillegg kan man få nedbetalingen strukket ut over lengre tid slik at de månedlige kostnadene ikke blir så store.

Hvis man har flere dyre kredittkort man betaler på vil det derfor kunne være nyttig å ta opp et nytt lån som man betaler ned disse kortene med. Man får lavere renter, bedre oversikt og færre gebyrer – og totalt sett en bedre økonomisk situasjon.

Refinansiering er langt i fra noe særnorsk fenomen og det er plenty av slike aktører både i resten av Norden og verden forøvrig. Et godt eksempel på akkurat dét er denne finske lånetjenesten som hjelper sine kunder med å samle flere smålån i et større biligere lån.

Hvordan foregår det?

Man kan som sagt bruke et forbrukslån til å gjennomføre en en opprydding, og man kan søke på det direkte i banken man har valgt seg ut. Dette vil foregå slik at du tar opp et nytt lån, men i stedet for at banken utbetaler pengene til deg sørger de for at gjelden din blir nedbetalt. Du får dermed ikke pengene på kontoen din og ansvaret for selv å betale ut den gamle gjelden din. Banken gjennomfører dette arbeidet for deg og du sparer deg derfor i tillegg for mye tid, samtidig som din øknomiske hverdag blir bedre.
refinansiering

Boliglån

Man kan også gjennomføre en refinansieringer av et boliglån, og dette er en løsning mange husholdninger velger å gjøre for å frigjøre mer penger – altså gjennom å øke lånesaldoen. Pengene man frigjør kan man da bruke til oppussing/ombygging hjemme, eller kanskje å bruke den ledige sikkerheten boligen til å gjennomføre et bilkjøp. I et boliglån som kan ha høye månedlige kostnader for innehaverne vil det å ta de rette grepene ha stor innvirkning på den økonomiske hverdagen. Bare ved å bytte bank kan man oppnå betydelige lavere lånekostnader gjennom lavere renter og øvrige gunstigere betingelser. Man kan også velge å forlenge løpetiden på lånet for dermed å redusere de månedlige kostnadene gjennom et lavere terminbeløp. En refinansiering av boliglånet ved å gå fra flytende til fast rente gjør at man i en uforutsigbar økonomisk situasjon vil sikre seg forutsigbarhet og stabilitet, og slik kunne vi fortsatt.

Som du ser er det mange fordeler knyttet til dette finansielle grepet og hvis du kontakter din bank vil du kunne få god hjelp hos din kundebehandler.