Utbrente arbeidere? Det kan bli kostbart!

Mange arbeidstakere opplever å bli utbrente i jobben sin, og dette vil verken være gunstig for arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Kostnadene forbundet med utbrente medarbeidere er svært høye, noe som kommer frem i en undersøkelse som har blitt gjennomført av det svenske Arbetsmiljöverket.

Store kostnader ved dårlig arbeidsmiljø

I undersøkelsen som det henvises til på Hegnar.no kommer det frem at arbeidsgivere som har medarbeidere som befinner seg i denne kategorien ofte må regne med ekstrautgifter på flere hundre tusen kroner.

Hva utbrentheten bunner i kan være uklart, men undersøkelsen konkluderer imidlertid med at det er kommunikasjonsbedrifter, konsultenter, nyhetstjenester og web-byråer som sliter mest når det kommer til arbeidsmiljø. Dårlig arbeidsmiljø har en svært uheldig effekt på medarbeiderne og kan føre til utbrenthet. Dette igjen vil etter alle solemerker føre til meget store kostnader som et resultat av økt sykefravær.

Mangel på kunnskap

I bransjer som de som er nevnt her er det ofte en mangel på kunnskap om hvilke regler som gjelder i forhold til arbeidsmiljø, samt om hvilke verktøy man kan anvende for å forebygge dårlig miljø på arbeidsplassen. Noe av utfordringen med slike arbeidsplasser er at de problemene som oppstår ikke bestandig er like åpenbare som for eksempel på en industriarbeidsplass.

Og som sagt: kostnadene er store. I Sverige vil en medarbeider som er utbrent gi en kostnad på omtrent 350.000 norske kroner i rent produksjonsbortfall, og det er liten grunn til å tro at tallene er spesielt mye bedre i Norge.