Å kjøpe hus er kanskje den viktigste økonomiske investeringen vi gjør i løpet av vårt liv, men å komme seg inn på markedet kan være vanskelig. Det er derfor viktig at man er godt forberedt når man har funnet drømmehuset og budrunden skal starte.

I denne artikkelen skal vi derfor gi den noen tips til budrunden slik at du er best mulig stilt når ‘alvoret’ tar til!

Fire tips å huske på

Boligmarkedet er hektisk som vanlig og med de lave rentene vi har i dag kan det fort gå en kule varmt når boliger og leiligherer skal selges. Når drømmeboligen endelig er funnet gjenstår imidlertid det vanskeligste – nemlig å få tilslag på budet man gir. Vi skal her derfor presentere noen tips som kan gjøre det litt enklere for deg.

1. Finansieringen må være klar
Når du skal være med i en budrunde er det naturligvis viktig at finansieringen er på plass og at dette er bekreftet av banken. Banken utsteder en finansieringsbekreftelse som du kan fremvise ved forespørsel, og dette er det mange selgere som etterspør. Husk også å sett en grense for hvor mye du er villig til å betale for den aktuelle boligen og hold deg til dette beløpet. Følelsene kan raskt løpe avgårde med deg når du har funnet den boligen du vil ha, og dermed kan du risikere å by mer enn hva du opprinnelig hadde tenkt. Når man er like ved å få et tilslag er det nemlig fort gjort å by litt ekstra for å sikre seg, men dette bør man altså unngå. Husk også på at bud er bindende og at du kan havne i store problemer hvis finansieringen din ikke er på plass.

2. Skal man komme med store ellers må bud?
I en budrunde vil du kunne oppleve at budgiverne anvender seg av flere strategier. Noen velger en såkalt utholdenhetsstrategi hvor man øker budene med små beløp, men gjør man det kan man risikere at konkurrenter blir lei og plutselig smeller til med et aggressivt bud som du ikke klarer å matche. Fordelen med å øke med små og like beløp er imidlertid at man ikke gir ‘konkurrentene’ noe tydelig signal om hvor langt man er villig til å gå, og dette kan gjøre dem usikre.

Alternativet er å gi en stort bud umiddelbart for å skremme vekk andre budgivere fra runden, noe som også kan fungere godt.

3. Avvente budet?
Enkelte velger en strategi som går ut på å entre budrunden sent i prosessen. Målet med dette er at de ikke ønsker å være med på å presse opp prisen unødvendig. Hvis dette er en metode som du ønsker å benytte deg av er det viktig at du melder fra om dette til megleren. En selger kan dog både akseptere og avslå et bud når som helst, og du risikerer også at teknisk svikt eller for kort budfrist kan ødelegge for deg – i tillegg til at du faktisk kan oppleve å ikke komme med i det hele tatt.

4. Fungerer et sjokkbud?
Enkelte budgivere kommer med et såkalt sjokkbud tidlig i budrunden, og dette betyr at det kommer et høyt bud på bordet nærmest umiddelbart. Også denne strategien har som mål å skremme vekk budgivere, men dette vil som regel bare fungere i de situasjoner hvor markedet er noe tregt. Hvis markedet er godt skal et slikt bud være veldig bra før selger godtar dette og deretter lar være å gjennomføre en vanlig budrunde.

Som du ser finnes det ingen fasitsvar på hva som er den beste løsningen, men disse punktene gir deg muligheten til å være godt forberedt på forskjellige eventualiteter som kan inntreffe i en budrunde.