I et intervju med forbrukerøkonom Kristina Picard spurte kvinnemagasinet KK om hun kunne komme med noen smarte tips for kvinner i forhold til pensjonssparing. Ikke overraskende hadde hun noen gode råd på lur.

Det er mange som kan være forvirret når det kommer til pensjon og sparing til pensjon, men du trenger allikevel ikke å fortvile. Picard har gode råd som kan hjelpe deg langt på vei.

Sett deg inn i pensjonsordningen

Det første Picard anbefaler alle kvinner å gjøre er å sette seg inn i sin egen pensjonsordning, og understreker at dette er viktig å gjøre. Årsaken til det er enkelt og greit at kvinner dessverre får en pensjon som gjennomsnittlig er 25% lavere enn hva menn får.

Dette skillet finnes det flere årsaker til, og for det første er det som kjent slik at kvinner gjennomsnittlig har en lavere lønn enn hva menn har. I tillegg til dette jobber de også mindre enn menn, noe som skyldes blant annet permisjoner, samt at det er flere kvinner enn menn som jobber deltid. Samlet sett er alle disse faktorene med på å gjøre pensjonen til kvinnene lavere enn mennenes.

Håpet er ikke ute

Picard kan allikvel berolige alle kvinner der ute og sier at håpet langt i fra er ute. Man har mange muligheter til å forbedre pensjonen betydelig, men det er viktig at man tar grep mens man fortsatt er i arbeid – og jo før man gjør det jo bedre er det, er hennes klare råd.

Hun lanserer tre forskjellige tips som du kan gjennomføre for å skaffe deg en gunstigere pensjonssparing.

1. Hvis du har en innskuddspensjon er det smart å se på hvilken aksjeandel du har på denne sparingen. Er man forholdvis ung er det bestandig en fordel å ha en høy andel av aksjer i sparingen ettersom dette vil gi en forventet høyere pensjon over tid.

2. Hvis du er en av dem som har byttet jobb mange ganger er det høyst trolig at du har pensjonsrettigheter fra disse arbeidsforholdene, og disse kan du slå sammen for å kunne spare mer.

3. Til slutt kommer et av de viktigste rådene: sparer du privat hver eneste måned, og gjerne start med én gang, vil du sikre deg en betydelig bedre pensjon. Du trenger heller ikke å spare så mye ettersom renteeffekten vil hjelpe deg godt hvis sparingen starter tidlig. Jo senere du starter å spare, jo høyere beløp må du sette til side.

På bakgrunn av disse rådene anbefaler vi deg å ta tak i din egen pensjon i dag og starte forberedelsene til en betydelig bedre økonomisk alderdom. Les også denne artikkelen om kvinners pensjonsutfordringer.