kutt rentene

Nordmenn begynner å bli stadig mer bevisst i valget av bank, og nå må bankene jobbe hardt både for å få nye kunder og for at de skal kunne holde på dem de har!

Dette kommer frem i en nyhetssak på NRK.no, og der anbefales det at man kontakter banken og forsøker å presse boliglånsrenten ned.

Ubehagelig?

Det anbefales altså at man pruter på boliglånsrenten i banken, men det er naturligvis ikke alle som synes at et slikt ‘oppdrag’ er enkelt å gjennomføre, og det er helt opplagt at pågangsmotet for en slik prat er forskjellig i befolkningen.

Man skal allikevel vri tankene over på noe annet, for fakta er at du kan tjene betydelige beløp hvis du kontakter banken nå, og foretrekker du å gjøre det via en e-post er selvsagt også dét fullt mulig. Nyhetssaken, som er basert på utlånsundersøkelsen hos Norges Bank for andre kvartal, forklarer at fortjenestemarginen til bankene har falt og at den vil fortsette med det. I praksis betyr det at det er på tide for bankene å sloss for å beholde deg som kunde, og det beste våpenet de bruker til akkurat det er renten.

Bankene ønsker naturligvis å øke antallet boliglån og vil selvsagt også beholde de markedsandelene de har. På bakgrunn av dette vil konkurransen være betydelig fra nå av og utover, og dette vil du som lånekunde kunne dra nytte av, meldes det fra DNB i den samme nyhetssaken.

Bankene har skiftet fokus

Bankene har nå begynt å komme i mål når det gjelder oppfyllelsen av egenkapitalkravene fra myndighetene, og man har nå derfor begynt å jobbe mer målrettet mot å skaffe seg nye kunder fremfor å spare opp reserver. Bankene har som kjent en gjeldende prisliste for hva de kan tilby sine kunder, men i følge Steinar Juel i Nordea Markets er disse for veiledende å gjelde, spesielt hvis du som kunde står litt ekstra på. Han poengterer at hvis du tropper opp i banken eller kontakter dem på annet vis og forklarer at du har fått bedre rentevilkår i en annen bank, så vil banken strekke seg langt for å beholde deg som kunde. Et tilsvarende tilbud som det du har fått i en annen bør du kunne forvente, og hvis du ikke får det er det enkelt og greit bare å gjennomføre et bankbytte. Lojalitet vil ikke tjene deg noen penger, så her er det bare å stå på kravene.

press ned bankrenten

Du kan lese mer om renter i vår artikkel som tar for seg dette temaet.

Refinansiering av boliglånet

Et annen og godt økonomisk grep kan være å gjennomføre en refinansiering av boliglånet ditt, og det er spesielt i to tilfeller at dette kan lønne seg. På DinSide.no melder Agnes Bergo at personer som har hatt en betydelig lønnsøkning eller har hatt en verdistigning på boligen har spesielt gode forhandlingskort når det kommer til refinansiering.

Grunnen til at du bør gå til banken og kreve bedre lånevilkår hvis du har hatt et lønnshopp er naturligvis at bankene er svært opptatt av betalingsviljen og betalingsevnen til kundene sine. Betalingsevnen er basert på din inntekt og når betalingsevnen din er høy vil dette naturligvis medføre at du er langt mer attraktiv enn andre kunder.

En økt boligverdi vil også være et godt forhandlingskort, og de fleste har fått med seg at boligprisene har steget de seneste årene. Har du i tillegg foretatt oppussinger av betydning vil også dette være en faktor som vil sørge for at verdien på boligen din har steget enda mer.

Hvis du er i en slik posisjon at du har opplevd en betydelig verdistigning på boligen din siden lånet ble tatt opp, vil dette innebære at lånet utgjør en lavere prosentandel av boligens verdi, sier Bergo. Dette igjen betyr enkelt og greit at banken har større sikkerhet for lånet sitt. Går du da til banken og ber om en refinansiering på bakgrunn av dette kan du få bedre rentevilkår på ditt lån.

Ingen hjelper deg – meld inn selv

Det som er viktig er at det er du som kunde som må ta rev i seilene og gjøre denne jobben, ettersom banken naturligvis ikke har noen kunnskap om du har gått opp eller ned i lønn, eller om boligen din har økt verdien utover oppgangen i markedet – dette må du selv informere om.

Husk én ting: hvis du er en attraktiv bankkunde vil din personlige rådgiver strekke seg langt for at du skal bli værende i banken som kunde.

Fordyp deg i refinansiering her.