Slik merker du statsbudsjettet

Den blå-blå regjeringens første statsbudsjett har endelig blitt lagt frem og forslaget for 2015 er nå klar for diskusjon i Stortinget.

Det er naturligvis store beløp som er si sving, men for folk flest vil utslagene i privatøkonomien bli beskjedne – men enkelte vil merke det sier Magne Gundersen i Sparebank 1.

Formueskatten

Omlag 100.000 færre mennesker vil ende opp med å måtte betale formueskatt i 2015 ettersom innslagspunktet økes fra 1 million til 1,2 millioner kroner. Samtidig som dette skjer har regjeringen også redusert skatten for de som tjener over 1,2 millioner kroner fra 1% til 0.75%

Redusert inntektsskatt

Vi får en økning i minstefradraget for lønn, pensjon og trygd som går utover den vanlige lønnsjusteringen. Det vil også være færre som får toppskatt ettersom innslagspunktet på denne økes med 7.500 kroner utover normal lønnsjustering. Man må nå betale toppskatt på inntekt som overstiger 534.900 kroner. Både trygdeavgiften og marginalskatten reduseres.

Merk også at skatteletten samlet sett for en lønnsmottaker som har vanlig inntekt og formue vil være på under 1.000 kroner.

Skatteklasse 2 og frikortgrense

Ektepar som har skatteklasse to vil miste denne, og det innebærer at omlag 70.000 ektepar vil miste rundt 6.000 kroner i skattefordel. Noe som anses som positivt er at frikortgrensen øker fra 40.000 kroner til 50.000 kroner. Det betyr at man kan tjene inntil 50.000 kroner uten å måtte skatte av dette.

Vi får også lavere avgifter for bil, og omregistreringsavgiften alene kuttes med 35%. Årsavgiften for campingvogn fjernes, mens engangavgiften for både motorsykkel og snøscooter blir redusert.

Grensen for netthandel uten merverdiavgift heves fra 200 kroner til 500 kroner, men husk på at frakten nå vil bli inkludert i dette beløpet. Det betyr i realiteten at økningen blir mindre enn dette.

Mer til studenter

Støtten til studenter blir økt litt mer enn hva prisveksten skulle tilsi, og man vil nå få 10.092 kroner pr. måned. Det gis også støtte til oppføring av 1.500 boliger til studenter. Rentepåslaget gjør imidlertid at studielånet blir dyrere.

Det venter en skatteskjerpelse for uføre, og det innebærer at man nå skal beskatte uføreytelsene som alminnelig inntekt. Tillegget for barn i uføretrygden blir omlagt og dette innebærer at et mindre tillegg vil ramme mange.

Forsørgere som er enslige vil få redusert antallet år hvor man kan motta den såkalte overgangsstønaden.