Flere og flere eksperter er ikke lenger i tvil: de slår fast at renten nå skal ned, og det kommer til å skje fort.

Forventningene til lønnsoppgjøret i år er labre og dermed er flere av storbankene mer og mer sikre på at Norges Bank vil komme med et kjapt rentekutt. De kommende månedene vil derfor bli høyinteressante for norske forbrukere.

Ny forventningsundersøkelse

I første kvartal i år forventes det en vekst i årslønnen for 2015 på 2,9%, og dette er en nedgang fra det forrige kvartalet på 0,5%. Disse tallene kom frem i en forventningsundersøkelse som ble presentert i går av Norges Bank. I fjor var årslønnsveksten på 3,1% og dette er det laveste registrerte nivået siden 1978.

Fra Nordeas side slår man fast at et svakt lønnsoppgjør sørger for at et rentekutt vil komme, og man er ikke i tvil lenger om dette vil komme til å skje. Senioranalytiker Eric Bruce i Nordea forklarer at når også sentralbanken vil senke sine forventninger, og trolig vil dette skje allerede i mars, vil dette gi oss lavere renter.

Også I DNB Markets er man enige i denne vurderingen og her tror man også at lønnsveksten i år vil bli lavere enn det vi tidligere har antatt. LO-sjef Gerd Kristiansen har tidligere varslet at det er viktig å ivareta hensynet til de norske arbeidsplassene og at lønnsppgjøret i år derfor vil bli beskjedent, og disse uttalelsene peker derfor mot at lønnsveksten og prisveksten vil bli lav. DNB påpeker også at presset fra Sverige er med på å bidra til at det nå snart skal bli enda billigere å låne, og årsaken til det er at vårt naboland tidligere i februar innførte negativ rente for aller første gang i historien.

Det forventede junikuttet kommer tidlig

Nettopp DNB meldte før jul at de trodde det ville komme ytterligere et rentekutt fra 1,25% til 1%, men at dette ville komme først i juni. Storbanken fremskynder nå deenne prognsen og tror at det forventede junikuttet vil komme allerede i mars og ser samtidig for seg ytterligere et kutt i september, Banken tror da at styringsrenten vil holdes på lave 0,75% frem til midten av 2017.

Selv om banken forventer disse kuttene understreker de at de ikke har fått et syn på utviklingen i økonomien som er mer negativt, men at antakelsene deres grunner i at veksten i både boligpriser og jobber har være høyere enn hva de hadde trodd.

Øystein Dørum i DNB sier at selv om oljeprisen er noe lavere enn hva banken hadde sett for seg før jul har økonomien på andre områder faktisk vist litt tegn til bedring.