Det er ingen tvil om at pessimismen råder når det gjelder det rent økonomiske i Norge i dag, og det kan synes som om folk flest heller ikke har den helt store troen på fremtiden heller.

I en ny meningsmåling TNS Gallup har utført på oppdrag for TV2 kommer de dystre fremtidsutsiktene tydelig til syne, og det viser seg altså at troen på en gylden fremtid ikke er spesielt godt utbredt blant befolkningen.

Over 50% tror på forverring

Kun hver tiende nordmann tror at den norske økonomien vil oppleve en forbedring i løpet av året, mens et overveldende flertall på 50,4% tror at vi vil oppleve en ytterligere forverring. 39,7% tror at den økonomiske situasjonen vil holde seg uendret.

Faktisk er det så mange som 12% av de spurte yrkesaktive som går rundt med en frykt for å miste jobben sin, og dette er naturligvis tall som er lite hyggelig lesning.

Fra Universitetet i Bergen melder økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen at han frykter at den rådende pessimismen muligens kan ha en effekt som er selvforsterkende, og kommer med følgende uttalelse om saken:

– Vi har sett i andre europeiske land de siste årene at pessimisme skader økonomien. Det får folk til å handle mindre, som igjen bremser aktiviteten i økonomien. Pessimisme kan føre til at nedgangen blir verre enn den behøver å bli.

Oppdater din CV

Når det gjelder ens egen økonomiske situasjon gjelder det å være proaktiv. Vær tidlig ute på banen med tanke på nytt arbeid og ikke la julekvelden komme på kjerringa om du skulle være så uheldig å miste arbeidet ditt. Det er i slike situasjonen viktig at du har en konkret plan for hva du skal gjøre slik at du ikke bruker unødvendig tid på å omgruppere deg. Oppdater din CV, tenk over hvor du kan tenke å jobbe i fremtiden ved en eventuell oppsigelse og vær forberedt på alt.

Hvis du har penger til overs anbefaler vi naturligvis at du setter til side en del slik at du har en bufferkonto å tære på hvis du skulle miste arbeidet ditt. Ved en oppsigelse vil man ha svært god bruk for slike ekstramidler.

Lær mer om å skrive jobbsøknad her.