Superpopulær obligasjonsfond

I følge Hegnar.no har interessen for obligasjonsfond tatt helt av den siste måneden og trekker frem Holberg Kreditt-fondet som et eksempel på dette.

Det aktuelle fondet har faktisk stått for over halvparten av nettotegningene på fond i Skandiabanken, og det sier ikke så rent lite om populariteten til obligasjonsfond.

Lei lave renter

I den samme artikkelen antydes det at nordmenn trolig er lei av de lave innskuddsrentene som tilbys i bankene ettersom man nå er villig til å ta en større risiko med pengene for å få noe mer ut av sparingen.

I vår artikkel om fondssparing kan du lese mer om fordelene med nettopp dette, og hvorfor man bør vurdere å benytte seg av denne spareformen.

Stadig flere nordmenn går altså nye veier for å få sparepengene til å yngle hyppigere og bedre, og faktisk er det slik at det er omtrent 500.00 nordmenn som har spareavtaler i fond, i følge Verdipapirfondenes foreninger. Obligasjonsfond er er fond hvor midlene plasseres i rentepapirer, og hvor risikoen er større enn i vanlige pengemarkedsfond.

Vanlig feil

Det anbefales imidlertid i artikkelen at det aldri bør være den kortsiktige avkastningen som bør være sparestrategien, men at det er typisk at det kommer mange småsparere som er på utsikt etter kortsiktig gevinst når det går bra på børsen. Oslo Børs har i løpet av den siste måneden steget med omtrent 10% og dette rekordtallet har ført til at mange har investert i de mest vellykkende fondene.

Samtidig trekkes det frem at fond som opplever gode tider er som en gulrot foran et esel – folk går derfor for avkastning på kort tid, og kaster den langsiktige spareplanen på sjøen. Selv om du får en kortsiktig opptur er dette slett ingen garanti for at man får høy avkastning i tiden som kommer. Hvis man kjøper når det er på topp og selger når det har sunket sier det seg selv at butikken vil gå dårlig.

Husk uansett på at det historisk sett har vært slik at man ved å spare i aksjefond har fått en betydelig bedre avkastning sammenlignet med sparing i bank.