Det finnes gode tips om så nær sagt alt mulig, og i dag kom en ansatt i Gjensidige på banen med noen gode råd for hvordan man er snillest mulig med sin egen bil på parkeringplassen.

Bulking og riper på bilen er knappest noe nytt fenomen, men det er like fullt irriterende for eieren av bilen. Faktum er at de aller fleste som riper/bulker en bil på en parkeringsplass stikker av fra stedet, og dermed sitter eieren igjen med regningen.

Bulket bil

Tenk på hvor du parkerer!

Informasjonssjef Arne Voll i Gjensidige Forsikring deler i en artikkel i BA gladelig sine tips for hvordan man bør opptre på en parkeringsplass for at man skal redusere sjansen får å få skader på bilen. I artikkelen opplyses det om at det i Bergen alene bulkes for 20 millioner kroner, hvorpå synderen stikker av, men trolig er mørketallene betydelig her.

Det er derfor viktig at man tenker seg nøye om; hvor og hvordan man parkerer bilen sin vil ha stor betydning. Voll forteller at det som oftest er på kjøpesentrenes parkeringsplasser og i parkeringshusene at slike skader inntreffer, og ofte er parkeringslukene på disse stedene små og trange.

Fredagen er dagen da de fleste trafikkuhellene inntreffer, og dette gjelder sannsynligvis også for uhell på biler som står parkert – vær derfor ekstra observant denne dagen. Når helgehandlingen når taket og folk er mer enn klare for å komme hjem skjer det mange skader, og tidsrommet mellom kl. 14 til 17 er den tiden da de fleste skadene inntreffer.

Som alle vet er det også enklere å finne en god parkeringplass lengre unna inngangen på kjøpesenteret, og årsaken til det er naturligvis at folk flest ønsker å komme seg så nært inngangspartiet som mulig. Det betyr samtidig at det vil være mest biler der, og at det selvsagt også vil være flest skader som skjer der. Tar man seg litt tid og finner en plass litt unna hvor det ikke står så mye biler og hvor plassen er god, kan man verne seg godt mot slike hendelser.

Pass på naboen på parkeringsplassen!

Et annet tips er at du bestandig skal vurdere hvem du parkerer bilen din ved siden av – spesielt hvis du har en splitter ny bil selv. Ruller du inn på parkeringsplassen med en ny bil gjør du svært dumt i å parkere mellom eldre biler som har både bulker og riper. Eierne av slike biler er sannsynligvis langt mindre forsiktige med sin egen bil og muligheten er derfor større for at skader vil oppstå. Finn deg heller en plass å stå hvor det står andre nye biler ettersom eierne av disse bilene nok er langt mer varsomme enn de som har 15 års gamle biler.

Meld i fra!

Hvis du er en av dem som er uheldig å komme borti en bil på en parkeringsplass og forårsaker en skade har du én ting å gjøre: meld i fra til eieren og gjør opp for deg. Selv om du ikke tror at du har blitt observert er det alltid noen som kan ha sett deg, og det å unngå å melde fra er i tillegg en straffbar handling.

Det er vel neppe verdt å lage en politisak ut av en liten bulk, og i tillegg er det pill råttent å stikke av!