I dag ble boligprisstatistikken lagt frem og det var overraskende nyheter vi ble presentert for av Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Han kunne fortelle at utviklingen var noe overraskende og at tallene var lavere enn forventet ved månedens inngang. I og med at april var sterkere enn vanlig konkluderte han riktignok med at utviklingen for de to månedene sett under ett var for relativt normalt å betrakte.

Nedgang i boligprisene på 0,3%

Vi fikk altså en nedgang i boligprisene i Norge i mai måned på 0,3% sammenlignet med april, og dette er uvanlig i følge Dreyer. I løpet av de siste 10 årene har dette kun skjedd en gang, og det var i det spesielle året i 2008 – og da er det naturligvis finanskrisen han henviser til.

Som nevnt er dette en noe overraskende utvikling og altså svakere enn hva man hadde forventet inngangen til mai. Dog, ettersom april hadde en prisvekst som var høyere enn forventet sier altså Dreyer at månedene totalt sett var innenfor normalen.

Det ble også understreket at man ikke ville blitt overrasket over dette tallet ved starten av året ettersom man har forventet at oljebremsen skal slå til. Det var altså nokså forventet at mai skulle få en mer moderat utvikling enn de fire første månedene i året, men kanskje ikke med en nedgang på 0,3%.

Oljebremsene har slått inn

Dreyer forklarte også at oljebremsene delvis har slått inn, noe som tydelig vises i Rogalandsregionen. Her har leiemarkedet over tid vært tøft å klare seg i, og nå ser man også smitteeffekten av dette i det ordinære boligmarkedet. Tilbudssiden på boliger har vokst, og han sa også at det på et generelt nivå er mange bruktboliger på markedet i dag.

Tydelig trend viser utflating i prisene

Trenden er nokså tydelig: vi har fått en klar utflating i prisutviklingen, og 12-månedersveksten er på tur ned. Videre utover 2015 vil den nok fortsette å reduseres, men Dreyer påpekte at det ennå er en stund før veksten kan karakteriseres som sunn.

Rådet til Siv: bygg mer!

Helt avslutningsvis i pressekonferansen kom toppmegleren med en klar oppfordring til Siv Jensen og Finansdepartementet, ettersom de jobber med ferske tiltak som skal bremse boligprisveksten og som skal offentligjøres før sommerferien. Han mener at de må tenke klokt og tenke forsiktig, og derfor stimulere til en økt tilbudsside. Det er dette han mener vil gi en bedre balanse i boligmarkedet og som vil dempe prisutviklingen – hvis man ser på det over et lengre perspektiv.