Èn av tre nordmenn bruker for mye penger

I en ny undersøkelse som ble presentert i Dagbladet i dag kommer det frem at 1 av 3 nordmenn synes at de bruker for mye penger, og dette er tall som man skal ta på alvor.

Undersøkelsen sier også at 12% av de som er i aldersgruppen 35-49 år ikke har kontroll på pengene sine, og dette er oppsiktsvekkende tall men dessverre ikke så overraskende. Det er nok mange som husker tilbake til VGs mange oppslag i høst hvor kredittgjeld ble belys, men hvor det samtidig kom frem at nordmenn har dårlig struktur over økonomien og elendig betalingsvilje.

En av progamlederne i Luksusfellen på TV3, den velkjente forbrukerøkonomien Magne Gundersen, understreker at det i 9 av 10 tilfeller er overforbruk som fører til at vi havner i økonomiske problemer. Mange har rett og slett problemer med eller nekter å forholde seg til den økonomiske situasjonen de befinner seg i. Dette resulterer ofte i at man kjøper ting på avbetaling og deretter gjerne får problemer når alle regningene skal betales.

Som i artikkelserien som var i VG i fjor høst sier også Gundersen at de fleste av oss her til lands har nok penger til å håndtere de faste utgiftene våre, men at dette ikke nytter så lenge vi skaffer oss mange ekstrautgifter som en følge av et overforbruk av penger.

Veldig mange stikker derfor hodet i sanden og nekter å innse realitetene. I stedet for er man mer opptatt av hva naboer, kollegaer og venner har av goder, og at fokuset derfor blir å holde følge med dem i stedet for å opparbeide seg en trygg økonomisk base på egenhånd.

Her på ToppFinans.com har vi tidligere belyst dette temaet, og du kan blant annet lese mer om det her. I artikkelen fokuseres det på det faktum at svært mange av oss ikke vet hva pengene våre går til.