Nordmenn økonomiske optimisme stiger

I fem strake kvartaler har nordmenns forventninger til økonomi pekt nedover, men nå ser trenden ut til å snu.

Det er Forventningsbarometerets hovedindikator for dette kvartalet som viser at nordmenn ser litt lysere på både egen og landets økonomi, og det er flere årsaker akkurat dette.

økonomisk vekst

Flere faktorer

Som sagt er det flere faktorer som gjør at vi ser med gryende optimisme på vår personlige økonomiske situasjon og landets finansielle fremtid, og deriblant har et en moderat lønnsvekst i år sørget for dette. Andre elementer som lånerenter som er lave, boligpriser som stiger og en forbedring i den internasjonale økonomien gjør at forventningene våre har snudd og sørger at pilene peker oppover.

Unner oss litt mer ekstra

Troen på egen økonomi er høy, og dette til tross for at det har vært en liten nedgang i årets første kvartal. Selv om vi tror godt om egen økonomi er ikke denne troen like sterk når det kommer til Norges økonomi, men den er uansett mer positiv enn de foregående kvartalene. Det vises også tegn på at husholdningene er motivert til å gå til innkjøp av større artikler til huset, kommer det fra Idar Kreuzer i en reportasje i Hegnar.no

Viljen til å spare og ønsket om å nedbetale lån er fortsatt stor, men det synes allikevel som at vi har et litt mer løssluppent forhold til vår egen økonomi, og at vi derfor belønner oss selv med å unne oss litt ekstra.

Prisen på boliger er viktige for oss

For nordmenn har nivået på prisene i boligmarkedet bestandig vært viktig, og grunnen til dette er av vi i langt større grad enn innbyggere i andre land faktisk eier den boligen vi har tilhold i. Varslede boligbobler og antatte prisfall har imidlertid vist seg å slå feil, og i tre måneder på rad har prisene steget. Gjennomsnittsprisen på boliger i Norge er derfor den høyeste som noen gang er mål, og dette kan forklare noe av den optimismen vi har i forhold til egen personlig økonomi.