Forrige uke ble boligprisstatistikken lagt ut, og tallene viser at veksttakten er i ferd med å dabbe av, men direktøren i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, har fortsatt troen på at boligprisene vil stige.

Megleren hevder nemlig at folk fleste ikke er veldig opptatte av å gjøre de store kuppene når de skal kjøpe bolig, og at stadig flere ønsker boliger som de kan flytte rett inn i.

Tror på fortsatt vekst

Megler og direktør Dreyer tror altså at veksten i prisene vil fortsette, og han trekker frem Norges to største byer som eksempel. I artikkelen i Hegnar.no slår han fast at det i disse to byene er to faktorer som taler for fortsatt prisvekst: stor befolkningsvekst og lav boligbygging. I Bergen forteller han at det er spesielt vanskelig å få til en stor utbygging sentralt og at det derfor er gode forhold for at prisstigningen skal fortsette.

Ny trend: vil flytte rett inn

I den samme artikkelen forteller megler Tor Ramsøy i Privatmegleren i Bergen at en ny trend i år virkelig har slått rot: boligkjøpere ønsker objekter som de kan flytte rett inn i, og man slår derfor fast at oppussingsobjekter er ut. Boliger som allerede er oppusset eller rehabilitert er etterspurt og det å gjøre det store boligkuppet er derfor ikke like viktig som tidligere.

Det å bruke egeninnsats og egne penger for å få boligen slik man ønsker seg står med andre ord langt i fra like høyt som tidligere. Man ser derfor en tydelig trend som innebærer at boligkjøperne viser stor betalingsvilje for boligobjekter som holder god stand, og dette gjelder spesielt rekkehus, tomannsboliger og eneboliger. Også leiligheter som ligger i prissjiktet 3,5 milioner kroner og oppover er populære.

Årsaken til at det vi ser en slik utvikling er sannsynligvis fordi det er familier som er den største kjøpergruppen og at denne gruppen faktisk har begrenset med tid til oppussing. For de som er førstegangskjøpere er det også vanskelig å sette i gang med en dyr oppussing.

Les mer om lån til oppussing.