Går mot økt momsgrense for netthandel

Det er svært mange forbrukere som har vært irriterte på den meget lave momsgrensen som gjelder for netthandel i utlandet, og som kjent ligger denne på kun 200 kroner i dag.

Denne momsgrensen sørger for at vi må betale merverdiavgift på kjøp over 200 kroner hvis man handler fra utlandet over nett, og dette er en grense som har ligget fast siden midten av 70-tallet – og som naturligvis derfor er utdatert.

Heves i statsbudsjettet for 2015

Den etterlengtede hevingen av momsgrensen er endelig kommet med i et statsbudsjett og det var den blå-blå regjeringen som tok initiativ til det. De ønsker å heve grensen fra 200 kroner til 500 kroner, og dette betyr altså mer enn en dobling av eksisterende grense.

For oss forbrukere er dette svært gode nyheter ettersom det i praksis tidligere omtrent har vært umulig å komme under denne grensen nesten uansett hva man har ønsket å kjøpe. Nordmenn er ivrige netthandlere fra utlandet og i år alene er estimatene at vi vil shoppe for omtrent 10 milliarder kroner fra utlandet.

Den gamle momsgrensen som ble fastsatt i 1975 ville vært på omtrent 1.000 kroner i dag hvis den hadde blitt indeksregulert, og det forteller at denne hevingen nå absolutt er på tide. I tillegg til momsen påløper et gebyr som er på minimum 135 kroner, og at tollgrensen nå heves mener fagdirektøren for finansseksjonen i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, er utelukkende positivt for de norske forbrukerne ettersom vi vil få tilgang til flere varer til en lavere kostnad.

Det er imidlertid mange som er bekymret for det norske næringslivet og hva dette vil ha å si for norske nettbutikker, og til det mener Jensen at de definitivt vil få en forandret konkurransesituasjon men at dette som sagt vil være positivt for de norske forbrukerne.