Oljeprisen faller fortsatt – men det er ikke bare dårlig nytt

I går var det knyttet en viss spenning til det store OPEC-møtet som ble avholdt i Wien, men som mange kanskje forventet ville ikke OPEC-landene kutte produksjonen av olje for å få opp oljeprisene igjen. I dag har prisen på olje fortsatt å falle og i skrivende stund omsettes Brent Oil for 71,6 dollar fatet.

Regjeringen har budsjettert med 100 dollar fatet, men Thina Saltvedt i Nordea Markets tror ikke kjelleren vi skal ned i er så mørk som vi skal ha det til.

Laveste siden 2010

Prisen på olje er altså den laveste siden våren/sommeren 2010 da prisen lå på omtrent dette nivået, og det betyr at vi får litt mindre penger inn i den norske statskassen. Størst effekt vil det nok ha på oljeindustrien som helhet og hvis prisene holder seg så lave vil nok ytterligere flere ansatte i bransjen miste jobben ettersom flere prosjekter trolig vil settes på vent. Saltvedt mener at de effektene vi vil se av reduserte investeringer i dag først vil vise seg i produksjonen om 2-3 år, og med det konkluderer hun at vi såvidt har åpnet kjellerlemmen og at vi faktisk skal ytterligere litt ned før ting vil snu seg. Hun tror at den første halvdelen av 2015 vil bli svak og at vi vil ikke vil kunne rette blikket oppover før vi når juni.

Ikke bare negativt

Oljeanalytikeren i Nordea mener imidlertid at det ikke bare er noe negativt knyttet til fallet i oljeprisen, og dette gjelder for såvel økonomien i Norge som i verden forøvrig. Hun understreker at selv om vi bekymrer oss for prisen på oljen så vil den lave prisen være gunstig for andre. I store områder hvor den økonomiske veksten er lav, som for eksempel USA, Kina, Japan og Europa vil en redusert oljepris gi stimuering til vekst, og det betyr at innbyggerne i disse områdene får bedre levevilkår.

Hun illustrerer dette med at om oljeprisen faller 10 dollar så gir det en vekst i verdensøkonomien med 0.25%. Nå som prisen har falt over 20 dollar pr. fat så betyr det en vekst på 0.5%, og da sier det seg selv at verdensøkonomien ikke nødvendigvis har vondt av dette.

Pengene går til andre ting

Når innbyggere i et land ikke behøver å bruke så mye av sine penger på oljerelaterte produkter som for eksempel drivstoff vil dette innebære at man får flere penger i omløp i samfunnet. Man får med andre ord mer å rutte med og dette igjen fører til at pengene er ute i omløp adskillig raskere enn tidligere.

Nøyaktig det motsatte skjer når man har høye oljepriser og da er det oljefond, sjeiker i østen og andre store aktører i bransjen som får fylt opp kontoene sine. Det betyr igjen at pengene ikke kommer ut på markedet på den samme måten. At det for eksempel blir mer fart i det europeiske markedet på grunn av en svekket oljepris fører gjerne til at vi får en økt handel med landene der. Husk at Europa er vår viktigste handelspartner, og hvis eksporten øker vil naturligvis dette komme den norske økonomien til gode. En oljepris som er lavere vil også sørge for at den norske kronen vil bli svakere, og det betyr godt nytt for eksportindustrien – med unntak av olje- og gassbransjen. Svak krone gir større konkurranseevne for norske eksportbedrifter, og det er som sagt godt nytt.