Nedgangen i oljeprisene ser ikke ut til å ha noen ende, og i dag nærmer prisen for et fat Nordsjøolje seg faretruende 20-tallet.

AS Norge får virkelig blø nå om dagen og det velfylte oljefondet får ikke påfyll i like stor grad i dag som for bare halvannet år siden.

Kraftig børsfall i vente

Oljeprisen fortsetter å falle og rundt kl. 0830 i morges ble et fat Nordsjøolje omsatt for kun 30,70 dollar – og en så lav pris som dette har vi ikke hatt siden 2004, altså på 12 år! I følge ekspertene er bunnen ennå ikke nådd og man regner faktisk med at vi skal et godt stykke ned på 20-tallet før vi vil se en endring.

Utsiktene for den oljesmurte Oslo Børs er dermed ikke spesielt lystige, og analysesjef i Netfonds, Roger Berntsen forventer at børsen i dag vil åpne med en nedgang på over 1% i dag.

Børslokomotiv som Statoil er naturligvis svært avhengige av oljeprisen og når slike sentrale aktører på børsen faller vil dette trekke ned hovedindeksen.

Siden mandags ettermiddag har prisen på oljen falt med hele 6% og en slik utvikling vil naturligvis sette sitt preg på børsen når den åpner i dag kl. 0900. Berntsen forventer derfor at de fleste oljeaksjene vil få seg et solid skudd for baugen i dag og har følgende uttalelse å komme med i den forbindelse.

Normalt sett stiger dollaren i verdi når oljeprisen faller, men det har ikke vært tilfellet denne gangen. Dermed blir det etter alt å dømme en tøff start på dagen for oljerelaterte aksjer.

Sentralbanksjefen tror 2016 blir verst

Sentralbanksjef Øystein Olsen ser for seg at det vanskeligste året kommer til å bli 2016 og at ting vil snu seg i 2017. Han legger skylden på lav produksjonsvekst og en økning i arbeidsledigheten. Han avviser imidlertid at det er noen krise i norsk økonomi. Han tror ledighetene kommer til å toppe seg i 2017 med 3,4%, men understreker samtidig at dette er lavt sammenlignet med resten av Europa.

Han har denne uttalelsen å komme med angående situasjonen vi står overfor:

Det er så godt som umulig å unngå økt ledighet i de omstillingene som skjer. Ved massiv bruk av oljepenger kunne det kanskje vært unngått i en kort periode. Men lavere oljepris betyr jo det motsatte på lengre sikt: Staten får mindre å rutte med og må derfor bruke mindre oljepenger. Derfor er ikke mer oljepenger løsningen i det lange løp.