En ny gjeldsbombe er i emning i USA

Amerikanerne har i flere år strevet med å nedbetale gjelden sin etter finanskrisen, men nå viser tallene på ny at pilene peker oppover.

Akkurat dét bekymrer sentralbanken, og de bruker karakteristikker som ‘grimme’ om situasjonen som er i ferd med å bygge seg opp nå – man frykter ganske enkelt en ny gjeldsbombe.

Høy studiegjeld og mislighold

Forbrukerne i USA låner penger så det monner igjen, og som sagt peker pilene atter en gang opp – og det samme gjør misligholdet av lån. Dette kommer frem i en fersk rapport fra avdelingen til USAs sentralbank i New York. Faktisk er det såpass ille nå at hvert tiende studielån er misligholdt i over tre måneder, og denne formen for gjeld har blitt den nest største i USA nå og overgås kun av boliglånene.

Misligholdet av studielånet har imidlertid falt hvis man sammenligner med tiden rundt finanskrisen, men ekspertene er allikevel bekymret over den nye trenden som viser en økning. Fra Federel Reserve Bank (sentralbanken) sier man at betalingsvanskene og misligholdet ser ut til å forpurre lånetakernes muligheter til å opprette egne husholdninger, og tallene karakteriseres altså som ‘grimme’.

Den misligholdte studiegjelden over tre måneder utgjør nå betydelige 11,3%, og dette er dessverre en ny rekord med negativt fortegn. Dette tallet er faktisk høyere enn alle andre former for lån, også hvis man regner med kredittkortgjeld.

Avgangsklassen i fjor var den som har hatt den høyeste gjelden i USAs historie, og hele 7 av 10 studenter tok opp studielån og gjennomsnittlig er disse skyldig rundt 250.000 kroner etter endt studie. Korrigerer man dette beløpet for inflasjon befinner man seg på et nivå som er over dobbelt så høyt som for 20 år siden.

Kredittveksten i landet var samlet sett på hele 2325 milliarder kroner i 2014, noe som tilsvarer en økning på 1%. Boliglån, studielån og billån var de gjeldsformene som økte mest, og tilsammen skylder amerikanske forbrukere nå hele 89.900 milliarder norske kroner – et beløp som kun er 7% unna rekordnoteringen fra 2008 sier sentralbanken.