I 2014 anmeldte NAV trygdesvindel til politiet for svimlende 271 millioner kroner. Tallene er nedslående og det har tidligere aldri vært så store beløp i sving

I hele 2014 anmeldte NAV trygdesvindel for tilsammen 271 millioner kroner, og dette er dessverre en ny og nedslående rekord.

Totalt sett ble rundt 1200 mennesker anmeldt, og dette tallet er noe lavere enn tidligere, men de sakene som faktisk ble innmeldt var større og mer alvorlig enn før. Et eksempel på dette er at de fem største sakene som ble anmeldt i fjor tilsammen utgjorde svindel på over 10 millioner kroner.

Bevisst prioritering å anmelde de største

Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Joakim Lystad, sier at de bevisst har prioritert å gå til anmeldelse til politiet av de største sakene. Tro allikevel ikke at de mindre sakene ikke får noen reaksjon fra NAV av den grunn. I slike mindre saker vil man ikke motta dagpenger over et bestet tidsrom, samt at de det gjelder må betale renter på de beløpene som etaten krever tilbakebetalt.

De fleste anmeldelsene gjelder svindel av arbeidsavklaringspenger og dagpenger, og tilsammen er 991 personer anmeldt for å lurt etaten for 200 millioner kroner. 813 av disse sakene gjelder at personen faktisk har vært i arbeid og unnlatt å melde fra til NAV. Det er også mange som har blitt anmeldt for å ha oppholdt seg i utlandet i samme periode som de har mottatt penger.

Lystad understreker at de som går til det skrittet å velge å gi ukorrekt informasjon tar et stor risiko og kan regne med å bli avslørt. Han forklarer at etaten har meget gode metoder for å avsløre svindel og at det fra og med i år blir enda enklere for dem. I år vil alle arbeidsgivere komme til å levere inn inntektsopplysninger hver måned til Skatteetaten, og disse opplysningene får NAV tilgang til gjennom det kontrollarbeidet de utfører.

Den aller største saken omhandler et tilfelle hvor en person har drevet arbeidsvirksomhet av omfattende art over lengre tid i sin ektefelles firma, samtidig som den har fått utbetalt uførepensjon fra NAV. Svindelen som er anmeldt beløper seg til betydelige 2,4 millioner kroner.

Fra fellesskapets kasse

Fra ToppFinans eget ståsted er det svært overraskende at tallene fortsetter å stige med tanke på all den oppmerksomhet slik svindel får i mediene. Når man i tillegg vet at risikoen er stor for å bli tatt er det enda mer utrolig at slik virksomhet fortsetter.

Aller mest er man skuffet over at fellesskapets goder, som trygdesystemet faktisk er, utnyttes på denne måten, og at hardt arbeidene mennesker over hele landet faktisk blir misbrukt på slikt. Før man begir seg ut med trygdesvindel er dette noe man bør ha i mente, og faktisk tenke på at det er mange der ute som må jobbe for å skaffe til veie pengene som er i systemet. I fjor var det tross alt snakk om svindel på godt over en kvart milliard kroner.