Størsteparten av foreldrene til barn i skolen, faktisk så mange som 7 av 10, mener at skolens opplæring i personlig økonomi ikke er god nok.

I en artikkel i Hegnar.no kommer det fram at fremtredende personer i finansmiljøet ønsker at dette temaet må få større plass i læreplanen for skolene.

Økonomi i skolen

Mer plass i skolen

Idar Kreutzer, som er administrerende direktør i Finans Norge, er en av de som mener at man må få mer undervisning i økonomi for de unge i skolen. Han sier også at målet for denne opplæringen må være å gi ungene en basiskunnskap som gjør at de unngår klassiske økonomiske tabber og en fornuftig styring av sine egne penger.

TNS Gallup gjennomførte en spørreundersøkelse blant foreldre som har barn i alderen 13-25 år, og i den kom det fram at foreldrene har klare forventninger om at skolen skal gjøre en solid jobb i forhold til opplæring innen personlig økonomi, men at det for øyeblikket oppleves som at denne undervisningen ikke er god nok.

Dagligsdagse økonomiske realiteter

Det er de vanlige temaene innenfor personlig økonomi foreldrene ønsker at ungene deres skal få kunnskap om og 8 av 10 foreldre snakker med barna sine om nettopp dette. Temaer som økonomisk styring, bruk av kort, lån og sparing er vanlige emner, men det er ikke bestandig at foreldrene klarer å formidle dette uten å være moraliserende. Kreutzer sier at denne balansekunsten, altså det å lære unge om økonomi, og samtidig være rollemodeller og dem som gir barna penger, mildt sagt kan være vanskelig.

På bakgrunn av dette er det derfor viktig at skolen gjør sitt i arbeidet med å gi ungene en innføring i økonomiske realiteter.

Gode forbilder

Her i ToppFinans.com er vi allikevel opptatt av at man som voksne har et soleklart hovedansvar for barnas økonomiske opplæring, og da handler det ofte om å kunne sette klare og tydelige grenser for bruk av penger og forklare årsakene til at man tar de valgene man gjør. Barn får tidlig en oppfattelse av verdien av penger, og da kan det faktisk være smart å forklare dem hva pengene til mamma og pappa går til. La dem få se regningene som skal betales, og være med på bensintasjonen når bilen skal fylles med drivstoff. La dem få skjønne at årsaken til at dere står opp og går på jobb hver dag er at dere har økonomiske forpliktelser, at dere kan eie ting som hus og bil og at dere kan kose dere litt etter at regningene er betalt.

Barn og unge forstår mer enn hva man skulle tro, og det å vise måtehold er det på ingen måte noe feil ved.