Menn med barn har bedre lønn

Menn som har barn tjener mer penger enn barnløse menn, kommer det frem i en undersøkelse, men hos kvinner er faktisk situasjonen snudd på hodet.

Denne nyheten kommer frem på Hegnar.no – Kvinner i dag, og det er instituttet for samfunnsforskning som har kommet frem til dette resultatet.

Lykkes på flere arenaer

Forskeren Kjersti Misje Østbakken har stått i bresjen for undersøkelsen og her har man altså sett på hvilken innvirkning barn har hatt på timelønnsnivået for både menn og kvinner i perioden fra 2002 til 2011.

Undersøkelsen ga følgende svar: hvis to menn med helt like forutsetninger (utdannelse, arbeid i samme bransje etc) sammenlignes, vil man se at en mann med barn vil tjene mer enn en mann uten barn. Årsaken til dette tilskriver Østbakken til en eksisterende og sterkere sammenheng mellom hjemmebanen og det å være produktiv på i jobbsituasjonen. Noen menn lykkes dermed på flere arenaer, og dette vil henge tett sammen: en mann som lykkes på hjemmefronten vil derfor ha større sjanse til å få bedre lønn enn andre.

Som om ikke det var nok så viser utviklingen at forskjellen i lønn hos menn som har barn ett barn og menn uten barn faktisk har økt i den samme perioden. I 2005 var fordelen på 2,5% til menn med barn, mens det samme gapet i 2011 var steget til 3%.

Annerledes hos kvinner

Hos kvinnene er situasjonen helt annerledes: der er det fremdeles slik at barnløse kvinner tjener mer enn kvinner som har barn, men det skal riktignok påpekes at forskjellen her har blitt merkbart redusert, og nå er den bare på 0,6%.

Forskere er imidlertid fornøyde med det de ser ettersom det tyder på at det å få barn har liten eller ingen negativ innvirkning på lønnsutviklingen.