Lommepengene er på vei ut – arbeid på vei inn?

I en artikkel i BA.no kommer det frem at lommepengene til barna er på vei ut av den norske familieøkonomien, og akkurat dét er det den gode økonomien og det høye forbruket som får æren for.

I artikkelen som ble publisert i går trekkes en familie fra Bergen med fire barn frem som et eksempel på dette, men det som virkelig gjør artikkelen interessant er at de voksne i hjemmet setter klare krav til barna til hva de forventer at de minste skal bidra med i hjemmet. Her har nok forbruks-Norge og familie-Norge mye å lære.

Lommepenger er ikke like aktuelt lenger

Som overskriften sier så er det en tydelig trend at lommepenger til barn ikke lenger deles ut på samme måte som tidligere, og i dag er det faktisk slik at 75% av barn ikke får det. Det er Nordea som har skaffet til veie disse tallene, og det er her snakk om barn som får betalt for å gjøre plikter i hjemmet. Årsaken til at det har blitt slik mener man er på grunn av at pengeflyten i samfunnet har blitt så stor at barna uansett får tilgang til materielle goder. Det er psykologen og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Åge Røssing Diseth som har kommet frem til denne konklusjonen.

Krever at barna deltar

Den nevnte familien gir ikke sine fire barn lommepenger og bruker heller ikke penger på å kjøpe unødvendige ting til dem: men de krever allikevel at de skal hjelpe til både innenfor og utenfor husets fire vegger. Årsaken til at de har valgt å gjøre det slik er like enkel som den er åpenbar og korrekt: de voksne ønsker at barna skal lære at et hjem ikke går av seg selv og at det er en rekke fellesoppgaver som må utføres. Den Osterøy-baserte familen har fire jenter som er 4, 5, 10 og 12 år gammel og plikter som oppvask, støvsuging, vasking og klipping av gress er blant arbeidsoppgavene som de hjelper til med. Pappaen i huset påpeker at det å bo i en familie omtrent kan sammenlignes med en bedrift, og i det legger han at alle er nødt til å dra i samme retning for at den skal fungere.

Erna: Unge må lære seg seg arbeidsmoral

Statsministeren vår, Erna Solberg, gikk ut offentlig i forrige uke og erklærte at barn og unge hadde godt av å lære seg arbeidsmoral. Den nevnte psykologen samstemmer i at dette er viktig, men påpeker at både barn og foreldre gjør mindre i hjemmet nå enn det som tidligere var tilfellet. Lommepenger behøver imidlertid ikke være en del av det å få arbeidsmoral, og spesielt for det sosiale vil det å lære barna opp kunne være viktig.

Grunnen til dette er enkelt og greit at barna blir bortskjemte. Hvis de fra hjemmets side blir servert, får ryddet opp etter seg, slipper å ta oppvasken og så videre kan dette føre til at de tar med seg disse holdningene til andre sosiale sammenhenger. Dette igjen kan føre til at de blir sett på som dårlig oppdratt og krevende. En belønning for arbeidet kan være helt greit understreker han, men det krever at foreldrene er konsekvent og at ansvaret barna får er reelt.

Når det gjelder belønning har den en tendens til å være et tveegget sverd, og i det ligger det at barna etterhvert ikke vil hjelpe til hjemme hvis de ikke får belønning, og da er hele effekten av belønningen borte.

Kjøpesenteret er ikke kos!

Mammaen i Osterøy-familien ønsker å unngå at barna opparbeider seg uvaner som fører til høyt forbruk, og derfor er ikke pengeflyten spesielt stor der i gården. Lommepengene bidrar til et unødvendig forbruk, og det er akkurat dette familien vil til livs. Hun forklarer at de handler klær to ganger pr. år, og det er rett og slett fordi hun ikke ønsker at de fire jentene skal se på turen til kjøpesenteret som et koselig evenement – for det er det alldeles ikke, forklarer hun.

Hva med bursdager da, spør du deg kanskje? Regimet er like strengt der, og besteforeldrene får ikke gi bursdagsgaver, men får heller sette penger på en sparekonto som ungene kan benytte seg av når de vokser til. Den neste eldste datteren samstemmer i at sparing er smart, og de to største barna har 3000 kroner på kontoene sine – noe de er veldig kry over.

Avslutningsvis forteller mammaen at samfunnet i dag kun handler om at man skal ha, skal ha og skal ha! Shopping er ikke noe hun ser på som positivt og sier til slutt at om man gir barna sine mer penger, så vil dette kun føre til at forbruket deres øker.

Her på ToppFinans.com samstemmer vi i at norske foreldre må stramme inn på det unødvendige forbruket og at de heller lærer barna å bidra hjemme – uten belønning. Det vil være det rette å gjøre samtidig som barna lærer seg at ingenting går av seg selv – vi tør å påstå at de da vil være mye bedre rustet for fremtiden!

Ønsker du å lese mer om sparing kan du sjekke ut vår artikkelsamling her.