Fastrenten i Lånekassen på rekordlavt nivå

Det er mange som tar utdanning her til lands av både lavere og høyere grad, og dette betyr samtidig at det også er mange som har søkt om studielån gjennom Statens Lånekasse for Utdanning. I dag kom gladmeldingen om at fastrenten som nå tilbys gjennom lånekassen er på et rekordlavt nivå, og for dem som vil sikre seg forutsigbarhet i lang tid fremover er det rett og slett bare å slå til nå!

Lånekassen kommer altså med et godt tilbud nå til sine lånekunder og fastrentenivået er nå på lave 2,03%. Ønsker du å binde renten er du imidlertid nødt til å raske på.

2,03% for 3 års binding

Fastrentetilbudet på 2,03% vil gjelde fra og med 1. mars og bindingstiden for dette tilbudet er på 3 år. Ønsker du en lengre bindingstid på 5 år vil renten bli 2,12%. For en periode på 10 år er tilbudet på 2,71%. Disse tallene representerer altså de laveste fastrentene som noen gang har blitt tilbudt fra Statens Lånekasse og vil derfor naturlig nok være fristende for svært mange.

Tilbudene som gjelder for både 3 og 5 års bindingstid er faktisk lavere enn den flytende renten som Lånekassen tilbyr, forteller kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad. Den flytende renten vil fra 1. mars ligge på 2,52%, og de som ønsker å binde renten har muligheten til å gjøre dette frem til 12. februar. Ønsker du å gjøre dette har du dermed ikke så lang tid på deg.

Ikke alle kan binde renten

Det er imidlertid ikke alle som har muligheten til å binde rentene på studielånet sitt, og det er tre grupper som er nødt til å se tilbudet seile forbi.

Du kan nemlig ikke binde rentene hvis:
* du har under tre år igjen å betale på studielånet ditt.
* du pr. i dag får støtte til fulltidsutdanning.
* du har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden.

Pr. i dag er det 143.000 personer som har fastrente på sitt studielån mens snaue 470.000 personer har flytende rente. Rentene som gjelder i Lånekassen er styrt av markedet og baserer seg på beregninger som gjøres av Finansdepartementet. Den flytende renten og fastrenten fastsettes seks ganger pr. år.