Høy gjeldsøkning blant unge lånetakere

Det er mye snakk om boligmarkedet og boliglån på grunn av dagens økonomiske situasjon i Norge, og i DN.no i dag kommer det frem at vi nå opplever en kraftig gjeldsøkning blant unge lånetakere.

Bankene har meldt om meget sterke resultater i 2014 og mye av dette er grunnet høy etterspørsel etter boliglån. Bankene sitter ikke på gjerdet og låner ut penger villig vekk, og faktisk er situasjonen slik at 1 av 3 unge boliglånstakere ikke trenger å forholde seg til kravet om en egenkapital på 15%. Dette er naturligvis en av grunnene til at denne lånegruppen opplever en kraftig gjeldsøkning i dag. Professor Ola Grytten ved Norges Handelsshøgskole er bekymret.

Konkurransen sørger for firing på krav

Finanstilsynet kom for en god stund tilbake siden med et krav om at man skal ha en egenkapital på 15% når man skal søke om boliglån, men den sterke konkurransen om kundene sørger for at disse retningslinjene på ingen måte følges. I følge en undersøkelse som tilsynet la frem like før jul fremkom det at så mange som 46% av de under 35 år som søkte lån fikk låne penger utover de 85% som boligen var verdt. Selvsagt var det i mange av disse tilfellene tilbudt annen form for sikkerhet/pant eller kausjonister, men i 28% av disse tilfellene fikk man et lån som gikk utover 85%-grensen uten noen form for tilleggsikkerhet.

Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, uttrykte da sin bekymring over at bankene var så lempfeldig med disse retningslinjene, og den høye boligprisveksten som har rådet de siste månedene har ikke gjort situasjonen noe bedre i direktørens øyne. Prisstigningen som har vært er på nivå med det vi opplevde i forkant av finanskrisen.

Baltzersen forklarer at praksisen som bankene driver med nå som rentene er lave er en faktor som vil kunne eskalere gjeldsveksten og boligprisene ytterligere. Han påpeker at en faktor som kan være med på å bremse utviklingen er den usikre økonomiske fremtiden som kommer som en følge av oljeprisfallet. Det som imidlertid slås fast fra direktørens side er at en fortsatt vekst i gjeld og boligpriser på ingen måte vil være bærekraftig. For de lånetakerne som er under 35 år er gjeldsbelastningen på 4 ganger inntekten, og slike tall har vi aldri sett tidligere.

Stort press driver prisene opp

Roger Bjørnstad som er sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse kommer med en advarende pekefinger mot risikoen i boligmarkedet, men han sier samtidig at han tviler på at det vil komme en stor nedtur. Han ser for seg en fortsatt stigning i boligprisene, og tror heller ikke at en renteoppgang er nært forestående. I tillegg mener han at nedturen i oljesektoren kanskje ikke blir så ille som man hadde spådd, men sier samtidig at det er forbundet stor usikkerhet med å investere penger i bolig. Dette forklarer han med at hvis boligprisene synker så vil et boliglån ikke lønne seg uansett hvor lave rentene blir.

Han sier også at en av de viktigste pådriverne for de høye boligprisene er mangelen på boliger, og understreker at økningen vi har hatt den første måneden i år og gjennom hele fjoråret har en sammenheng med det litt uventede prisfallet på boliger i 2013.

Grytten tror på boble

Ola Grytten ved NHH er som sagt bekymret og har flere ganger påpekt at det er en stor risiko for at boligmarkedet vil bli utsatt for en sprekk i boligboblen, og prisveksten de siste månedene ikke har gjort ham mindre bekymret.

Også han sier at situasjonen ikke er bærekraftig og at prisene på bolig rett og slett ikke kan stige to til tre ganger så mye som den disponible inntekten til husholdningene gjør. Rentene kan heller ikke falle spesielt mye mer, og vil heller begynne å stige en gang i fremtiden. Han anbefaler at man tenker seg om to ganger før man går til innkjøp av bolig, og hvis man først skal gjøre det må man handle etter behov og bæreevne – og ikke som en spekulativ investering. Dette har han påpekt flere ganger tidligere og han forventer å en eller annen gang få rett i sine antakelser.

Når det gjelder å kjøpe etter bæreevne forklarer han at det handler om å ta hensyn til at man kan bli arbeidsledig. I tillegg bør man tenke på at selv om rentene er lave nå så bør økonomien tåle et løft i rentene på 3%.

Det kan være verdt å merke seg at Grytten sa det samme i 2005 før boligboblen smalt i 2007-2008, men han hadde allikvel ikke forventet at vi skulle befinne oss i den samme situasjonen så raskt igjen.