Ødelagt ferie – du kan klage!

Ferien er avsluttet for de aller fleste og det er dessverre mange av oss som har hatt noen dårlige opplevelser som skyldes enten flyplassen, flyselskapet eller reiseselskapet.

Det er imidlertid ikke alle som er klar over at man har muligheten til å rette en klage til de respektive selskapene, men det er da viktig at man gjør en korrekt og grundig jobb i forkant.

Vær nøye

Det er som sagt essensielt at du er nøye når du sender inn klagen din og det innebærer at du har kopier av alle reisedokumenter, inkludert billettene dine. Du må også oppgi grunnen til at du klager, hendelsesforløp etc.

Du kan lese alt om hva en klage bør inneholde i vår artikkel som du finner her.

Vær også oppmerksom på klagefristene som selskapene opererer med, for hvis du ikke klager innen fristen så mister du faktisk denne retten. Selv om du da har gode grunner til å klage så vil ikke klagen behandles.

Slik er fremgangsmåten:

1. Klag til selskapet det gjelder før fristen har gått ut.
2. Får du ikke medhold kan du klage videre til Transportklagenemda eller Pakkereisenemda.
3. Får du medhold hos dem, men selskapene ikke tar anmodningen fra nemda til etterretning, blir alternativet å gå til sivilrettslige skritt.

Selskapene har også frister

Som du ser så er ikke selskapene pålagt å etterkomme kjennelsen fra nemda, men gjør de ikke det blir de oppført på skammens vegg på nettsidene deres. Selskapene har også frister på sin klagebehandling, men dette kan du som sagt lese mer om i vår artikkel.