Nordmenn kjøper bil med forbrukslån

Forbrukslån er en populær finansieringsløsning i Norge i dag, og faktisk er det slik at så mange som 26% av oss har hatt et slikt lån, og det er 15% som har et forbrukslån i dag.

Forbrukslånene kan som kjent brukes til hva man vil, og i følge en nyhetssak på TV2.no er det kjøp av bil som som ligger på toppen av listen over hva folk bruker disse lånene til.

Bil og uforutsette utgifter

Det er altså bilkjøp som oppgis som den vanligste investeringen når det kommer til bruk av forbrukslån, og hvorfor det har blitt slik er det ikke helt lett å svare på. Det spekuleres i om det kanskje er mange som ønsker seg en bil som de ikke har muligheten til å finansiere på annet vis, og derfor finner forbrukslånet som en adekvat løsning. Tallene sier i hvert fall helt tydelig at den gjengse nordmann ikke nødvendigvis tar kontakt med sin egen bank når det skal kjøpes bil, og man har flere fordeler med å benytte et forbrukslån til dette. Blant annet slipper man å etablere salgspant samt at man får pengene raskt utbetalt.

Den nest vanligste årsaken til at folk tar opp forbrukslån er uforutsette utgifter, og totalt sett viser det seg at det er barnefamilier med en etablert økonomi som benytter seg hyppigst av slike lån. Vi kjenner alle til hva uforutsette utgifter og økte kostnader i en ekstra periode kan gjøre med økonomien, og derfor er det mange som tyr til denne finansieringsløsningen når de har behov ytterligere midler.

Du kan lese mer om forbrukslånet her.

Forbedrede vilkår på lånene

I den samme artikkelen i TV2 kommer det også frem gledelige nyheter om at antallet misligholdte lån har hatt en nedgang de siste årene, og dette til tross for at nordmenn i følge Finanstilsynet i fjor hadde rekordhøye 67,7 milliarder kroner i forbrukslån.

Økonomien Dag Jørgen Hveem sier til TV2 at årsaken til den store økningen i antall forbrukslån ligger i at tilbudet har blitt bredere samt at konkurransen er langt hardere enn tidligere. Han understreker også at det i dag er fullt mulig å få et lån uten sikkerhet med renter som kan være nokså lave.

God tro på økonomisk utvikling

Som vi skrev i en artikkel i forrige uke så er det tydelig at nordmenn har god tro på egen økonomisk utvikling og dette kan nok også sees i sammenheng med økningen i antall forbrukslån. Hveem sier at mange har er sterkt ønske om vellykkethet og at dette ønsket gjør at terskelen for å ta opp et lån for å bruke til materielle goder er lavere enn før. Denne formen for press kommer både fra oss selv, men naturligvis også fra menneskene rundt oss.

Mennesker som eier hus og som har utsikter til en positiv utvikling i inntektene har også en økonomisk selvtillit som kan betraktes som god, og som dermed har troen på at et forbrukslån kan håndteres på en god måte. I og med at det blir stadig færre tilfeller av lån som misligholdes viser dette at norske forbrukere er i stadig bedre stand til å vurdere sin egen økonomiske kapasitet, og dette må man absolutt se på som positivt. Innstramminger i utlånspolitikken til bankene har også stor betydning for akkurat dette ettersom det er vanskeligere nå enn tidligere å få et slikt lån.