Selv om fastrentetilbudene i dag er rekordlave er det ikke nødvendigvis et godt økonomisk grep å binde dem nå.

Dette kommer frem i en artikkel hos ABC Nyheter i dag, men når det er sagt: behovet for og nytten av å binde renten vil naturligvis være individuelt.

Spår lav rente i flere år

I går publiserte SSB (Statistisk Sentralbyrå) frem sin fjerde utgave av Økonomisk analyse i år, og denne er ment å vise prognoser for hvordan den økonomiske utviklingen vil bli de kommende årene. Blant de tingene som kom frem der kan det tyde på at norske husholdninger kan forvente seg en lav boliglånsrente også i de årene som kommer. Rentenivået har vært lavt i snart tre år, og det er ingenting som tilsier at man ikke skal fortsette på et slikt nivå også i tre år til, forteller forsker Torbjørn Eika i artikkelen.

På grunn av dette lave rentenivået tilbyr derfor bankene rekordgunstige fastrente på kundenes boliglån, og mange er derfor usikre på om de bør binde den eller la være.

Lønnsomt med flytende rente

Er man kunde hos for eksempel Danske Bank får man et tilbud om en effektiv rente på 3,35% hvis man binder den i tre år, mens det samme tilbudet er på 4,80% for 10 år. Dette er bankens beste tilbud noen gang, men bør man da slå til på et slikt tilbud? Privatøkonomi i Sparebank 1, Endre Reiten, har tidligere forklart at når bankene tilbyr så lave fastrenter kan det tyde på at markedet forventer et lavt rentenivå i flere år fremover.

Også Dag Jørgen Hveem ved Handelshøgskolen BI samtykker i disse antakelsene. Han forklarer at når man forventer en langvarig flytende rente som er lav vil bankene som regel også kunne tilby lav fastrente. Han henviser også til rentebanen hos Norges Bank som indikerer en lav styringsrente i en lang periode fremover.

Hveem understreker at det unntaksvis vil kunne lønne seg å gå for en slik løsning, men at en kort bindingstid på 3 år stort sett ikke har noe økonomisk gunstig ved seg. Selve poenget ved å velge fastrente forsvinner litt med en så kort bindingstid ettersom man i bunn og grunn får liten forutsigbarhet.

Hvem passer fastrenten for?

Som man kan se av uttalelsene til ekspertene kan det virke som om det er aller best å holde seg til den flytende renten, men hvem passer egentlig fastrenten til? Hveem sier at folk som er avhengig av trygghet og som ønsker en forutsigbarhet i form av størrelsen på terminbetalingene vil kunne ha nytte av dette. I utgangspunktet skal en husholdning klare en økning i rentenivået på 5%, noe som er regelen for i det hele tatt å få et boliglån, men ser man at en slik økning kan bli tøff vil en fastrente absolutt være noe å vurdere. Lave renter fører ofte til høyere privat forbruk, og et slikt forbruk kan være vanskelig å stramme inn – selv om rentene øker.

Han sier at man da i alle fall bør gå for 10 år ettersom ettersom tre års bindingstid gir liten forutsigbarhet. I tillegg vil det neppe lønne seg økonomisk å binde renten for så kort tid. Man har også muligheten til å binde renten på bare deler av lånet hvis man ønsker det.