Før eller siden blir de aller fleste av oss som er i arbeidslivet nødt til å gjøre noe som kanskje ikke bestandig oppfattes som helt greit; nemlig å skrive en oppsigelse.

Hvordan skriver man en oppsigelse da? I denne artikkelen får du noen gode råd om hvordan du kan gjøre dette på en slik måte at alle parter vil sitte igjen med et inntrykk av at dette ble gjort på en grei og ryddig måte.

Start med å ta en prat

Når man skal avslutte sitt arbeidsforhold er det vanlig kutyme å gjøre dette skriftlig, men man bør alltid ta en prat med sin arbeidsgiver før en skriftlig oppsigelse leveres inn. Man har tross alt vært i et arbeidsforhold hvor man har delt hverdagene med ett eller flere andre mennesker, og det er rett og slett god folkeskikk å ta opp et slikt steg muntlig i forkant. Man kan nok selv tenke seg overraskelsen hvis det plutselig dumper en oppsigelse ned på skrivepulten uten at man har vært varslet om det på forhånd.

I denne samtalen kan du gjerne komme inn på hva som er årsaken til at du ønsker å avslutte arbeidsforholdet, og uansett hva som er årsaken er det viktig at du er nøktern og saklig – selv om det er uoverensstemmelser på arbeidsplassen som er grunnen. Du skal ikke vise hele følelsesregisteret ditt her og du skal bestandig ha i bakhodet at du aldri skal ‘brenne broene’ til arbeidsgiver – kanskje vil det en dag bli aktuelt å komme tilbake.

Og husk: ikke fortell kollegaene dine at du skal slutte før du har informert arbeidsgiveren din – dette virker uprofesjonelt samtidig som dette er en nyhet en arbeidsgiver ikke ønsker å få servert via andre kanaler enn deg selv.

Ha også en positiv samtale med sjefen din hvor du fremhever det som har vært bra i arbeidsforholdet. Hva har du lært? Har det vært spesielle hendelser som har vært positive? La arbeidsgiveren huske deg i et positivt lys, for kanskje vil du ha behov for en referanse senere. Et godt ettermæle er noe du bør jobbe hardt for å ha, og fortell gjerne at du vil gjøre ditt ytterste også i oppsigelsestiden.

Hva skriver jeg i oppsigelsen?

I oppsigelsesbrevet bør du skrive så lite som mulig, og det som kommer frem der skal og bør være kort og konsist. En enkel setning som forteller at du ønsker å fratre den stillingen du er i holder i massevis.

Har du fått en ny jobb så kan gjerne dette nevnes helt kort. Husk at ting som dette vil nå frem til din arbeidsgiver før eller siden, og det vil oppleves som ryddigere om det er du selv som bringer disse nyhetene.

Under ser du et eksempel på en tekst i et oppsigelsesbrev, og dette kan være tilstrekkelig:

Jeg, Ola Nordmann, født 01.01.1975, ønsker å fratre min stilling i Firma AS som prosjektleder fordi jeg ønsker å gå over i et nytt arbeidsforhold hos Firma 2 AS.

Som sagt er det ingen stor kunst å skrive et slikt brev, og i tillegg til å nevne den nye arbeidsplassen kan det være greit å flette inn sluttdatoen. Når dette blir er avhengig av din arbeidskontrakt.

Formelt brev

Selv om tonen på din arbeidsplass har vært uformell og hyggelig er det viktig at oppsigelsesbrevet ditt har et formelt oppsett. Et eksempel på et formelt brev finner du her. Dette betyr at både ditt navn og adresse, samt epostadresse, og arbeidsgivers navn og adresse skal være med i brevet. Dato for når brevet er sendt skal også være inkludert. En kort overskrift holder.