Det er mye snakk om negativ rente om dagen, men hva innebærer egentlig et slikt begrep, og hvorfor er det flere land rundt om i Europa som nå har en styringsrente som er negativ?

Å ha en nasjonal styringsrente som er negativ høres kanskje mer komplisert ut enn det i virkeligheten er, men kort fortalt handler det om å stimulere landets økonomi. Vi ser nærmere på fenomenet i denne artikkelen.

Stimulering er stikkordet

Eric Bruce fikk i DN.no spørsmål om å forklare dette, og dette gjorde han på en god og enkel måte. Han forteller at en negativ rente er et forsøk fra sentralbankene på å presse renten i et land ned med det målet for øyet å stimulere økonomien. Vi vet at både Sveits, Danmark og Sverige har gått til dette skrittet, og sist ute var våre naboer i øst for et par dager siden. Riksbanken i Sverige kuttet da landets styringsrente til minus 0,1% mens Sveits gikk langt hardere ut og kuttet til minus 0,75%.

En negativ rente vil også være et forsøk på å gjøre landets valuta svakere.

kutt rentene

Hva betyr det i praksis?

Alt dette er vel og bra, men hva betyr det egentlig i praksis? Det er slik at det er innkuddsrenten i et lands sentralbank som blir negativ, og det igjen betyr at de bankene som plasserer penger i sentralbanken faktisk må betale for å oppbevare sine penger der. En negativ rente kan dog gjøre det billigere og mer lukrativt for bankene å låne penger i sentralbanken, og målet vil da være at de pengene som bankene låner skal settes i omløp. Penger i omløp betyr nemlig større økonomisk aktivitet, og dette går under begrepet ekspansiv pengepolitikk.

Men så kommer følger et nytt spørsmål: hvorfor skulle noen ville betale for å ha penger stående i sentralbanken?

Bankene er rett og slett nødt til å plassere pengene der med mindre de ønsker å oppevare kontanter i sin egen bank – men dette koster endel ettersom dette naturligvis krever langringsplass. Dette igjen vil bety at man ikke kan ha meget høye negative renter ettersom bankene da faktisk vil gå til det skrittet å holde kontanter i stedet for. Men som nevnt – i stedet for å sette pengene inn i sentralbanken ønsker man heller at bankene skal bli mer aktive og kjøre pengene ut i omløp.

Betyr det noe for den vanlige mannen i gata?

For privatpersoner vil en negativ rente gi effekt på innskuddsrentene som landets banker tar ettersom bankene må betale sentralbanken for å oppbevare penger der. Når vi setter inn penger i en bank må bankene igjen sette pengene i sentralbanken over natten, og dette vil da følgelig bety at også bankene vil kreve negative renter av sine kunder. Men som vi nevnte i sted: hvis vi må betale for å ha pengene våre i banken vil også vi naturligvis etter hvert foretrekke å ha dem i kontanter – og da sier det seg selv at det vil være begrensninger på hvor lav rentene egentlig kan bli. Alternativt vil folk finne andre steder å oppbevare sparepengene sine, som for eksempel i fond.

Hva med utlånsrentene? Vil disse også bli negative?

I følge Bruce vil dette være avhengig av hvem som låner, men for både bedrifter og folk flest vil ikke utlånsrentene blir negative. Det vil alltid eksistere marginer mellom de innskuddrentene bankene får og den utlånsrenten de tilbyr – det er tross alt deres levebrød. Men uten tvil: med lavere styringsrenter vil utlånsrentene også bevege seg ned mot nulltallet.