Høy gjeld? Betal ned og refinansier!

Har du høy gjeld på boligen din gjør du lurt i å betale ned lånet ekstra fort, og dette er et grep som til og med er smartere enn å spare penger i bank!

Gjelden må ned

Det er mange som lurer på om de skal begynne å spare penger og de som allerede har bestemt seg for dette undrer seg kanskje over hvilken sparemåte de skal velge. Å bestemme seg for å spare er i utgangspunktet meget positivt og noe alle burde gjøre, men er det bestandig det beste å begynne å spare i bank eller fond? Ikke nødvendigvis, for det finnes mange måter å spare på, og her gjelder det å holde tungen rett i munnen og gjøre de valgene som er de smarteste og mest lønnsomme.

Har du høy gjeld på boligen din vil et av de beste sparetriksene du gjør være å nedbetale lånet fortere enn det som er satt opp i nedbetalingsplanen, fremfor å sette inn penger på en sparekonto eller i fond – dette er noe man kan gjøre på et senere tidspunkt. Les mer om sparing her.

Ned til rundt 65%

Hvorfor dette er et smart triks skal vi forklare for deg i dette avsnittet. Målet med å nedbetale gjeld, hvis du har en høy gjeldsgrad på boligen din, bør være å komme seg ned på et nivå som ligger på 65% av boligens verdi da du kjøpte den. Når du har jobbet deg frem til dette målet har du sørget for at du egentlig har en stor urealisert egenkapital og at en stor del av lånet er betalt ned. Dette vil føre til at du har en langt større sikkerhet enn ha du hadde tidligere, og dette igjen kan bli meget verdifullt for deg som lånekunde. Husk at fortjenesten du har med en slik sparing kommer i form av sparte renteutgifter, og dette kan bli betydelige beløp.

Å betale ned på boliglånet ditt kan være den beste sparingen du gjør!

Å betale ned på boliglånet ditt kan være den beste sparingen du gjør!

Ny takst og refinansiering

La oss tenke oss at husholdningen har klart å betale ned boliglånet slik at lånebeløpet som gjenstår er på omlag 65% av boligens verdi da man kjøpte den. I tillegg vil du nyte godt av en eventuell prisstigning som har vært og eventuelle oppgraderinger av boligen, slik at boligen antakeligvis vil være verdt betydelig mer nå enn den var da du kjøpte den.

Det du da kan gjøre er å leie inn en takstmann som tar en ny gjennomgang av boligen din og gir deg en fersk takst som tar tar hensyn til dagens marked og eventuelle oppgraderinger. Det du da kan gjøre er å be banken og din kundebehandler om et møte og be om en refinansiering av lånet.

Det at du nå kan tilby banken en større sikkerhet, ettersom lånegraden er betydelig lavere, samt at boligen har steget i verdi, gjør det veldig gunstig for deg å refinansiere lånet ditt. Det betyr at du kvitter deg med det gamle lånet ditt og får et nytt fra banken som da vil ha bedre betingelser i form av lavere renter.

Neste steg: Fortsett nedbetaling på samme nivå

Du trodde kanskje nå at du skulle høste fruktene og nyte godt av lavere avdrag til banken? Det kan være vel og bra, men husk at du fortsatt har et lån, og lån er noe man vil bli kvitt. Situasjonen din nå er at du har et lån som er langt lavere enn tidligere samt at du betaler lavere avdrag som en følge av refinansieringen. Det du har muligheten til å gjøre nå er å be banken om at du vil ha avdragene på den samme størrelsen som de var da du betalte ned på det opprinnelige lånet ditt i henhold til nedbetalingsplanen. På denne måten kvitter du deg med huslånet ditt mye raskere enn planlagt, samtidig som du ikke betaler noe mer enn hva du opprinnelig gjorde.

De pengene du la i ekstra for å komme deg ned på 65% grensen kan du nå heller bruke til å spare på annet vis! Hvordan man ønsker å spare vil være forskjellige fra person til person, og mens noen foretrekker sparing i bank vil andre foretrekke langsiktig sparing i aksjefond, eller andre verdipapirfond. En god idé kan være å spre sparingen utover flere spareprodukter slik at man ikke blir sårbare for eventuelle svingninger i aksjemarkedet.

Et annet smart grep kan være å opprette en pensjonskonto og planlegge pensjonstiden din. Husk at den nye pensjonsreformen innebærer at vi er nødt til å stå lenger i arbeid enn hva vi tidligere var nødt til, og hvis du ønsker å ha en liv som pensjonist med 70% av dagens inntekt uten å måtte stå lenger i arbeid, kan en slik sparing være et godt tips for å unngå det.