Norsk økonomi har i aller høyeste grad grad gått inn i en urolig periode og dette har kanskje best blitt illustrert med en stadig fallende oljepris. Fra rekordnivået i sommer har prisen på et fat Nordsjøolje blitt halvert, og selges når for litt i underkant av 50 dollar.

Som en følge av det store fallet i oljeprisen forventer derfor de aller fleste at Norges Bank vil sette ned styringsrenten ytterligere ettersom de signaliserte dette på den forrige gangen vi fikk et rentekutt. Da kom det fram at et rentekutt ville bli aktuelt dersom prognosene deres for oljeprisfallet slo til, og Norges Bank spådde da en pris på rundt 70 dollar fatet – og nå har altså resultatet forverret seg ytterligere.

Blir gratis å låne penger!

Nå befinner vi oss derfor snart i en situasjon hvor boliglånene våre kan bli gratis, men dette er avhengig av at boligen du kjøper holder følge med den generelle prisstigningen i samfunnet. Dagbladet trakk i dag frem kvartalsprognosen for 2015 fra Statistisk sentralbyrå og den sier at det kan bli helt gratis å låne penger – for første gang på over 20 år.

Statistikkbyrået spår nemlig at realrenten, som betyr rente etter skatt og som er fratrukket inflasjon, vil bli på -0,2%!

Forventer tilsvarende rentenedgang

Prognosene fra SSB kom før det forrige rentekuttet på 0,25% og byrået forventer også at det vil komme en tilsvarende nedgang en gang til før sommeren. Dette sier forskningsdirektør i SSB, Torbjørn Hægeland, i avisen. Også Magne Gundersen, den velkjente forbrukerøkonomen i Sparebank 1, synes det ser interessant ut. Han påpeker også at det objektet man kjøper må ha en verdiøkning som må være lik som eller bedre enn prisstigningen, og at om dette ligger til grunn hvis man skal kunne oppleve dette spesielle fenomenet.

Man vil altså ikke oppleve at lånet er gratis hvis man for eksempel kjøper en bil, og årsaken til det er naturligvis at den faller mye i verdi. En bolig vil som regel få en verdistigning, og det er altså denne verdistigningen i kompaniskap med de lavere rentene og prisstigningen i samfunnet som vil gi oss lån som er gratis.