Forbrukslån i Storebrand? Å nei, du!

De aller fleste banker tilbyr forbrukslån, noe som er nokså normalt, men om du har forhåpninger om å finne et slikt tilbud hos Storebrand leter du forgjeves.

At en bank ikke tilbyr forbrukslån er i grunn nokså uvanlig og ettersom fleste andre banker gjør det stiller Storebrand seg litt utenfor en stor del av det norske lånemarkedet – i hvert fall når vi vet at nordmenn har godt over 65 milliarder i forbrukslån tilsammen.

Mange andre produkter

Det er uklart hvorfor Storebrand Bank har valgt å stå utenfor dette lånesegmentet, men én ting er i alle fall sikkert: banken er stor på de aller fleste andre områder – og vi tar en rask gjennomgang av hva du kan forvente å få hos denne store aktøren på det norske finansmarkedet.

Hvis vi ser litt grovt på det så driver Storebrand sin virksomhet innenfor de forskjellige økonomiske områdene som betegnes som bank, forsikring, pensjon og fond.

Når det gjelder banktjenestene som tilbys kan vi her trekke frem boliglån for både unge og etablerte mennesker, men også andre ting som boligkreditt, kredittkort, fastrentelån, sparing og mange andre.

Innenfor forsikring kan man naturligvis sikre sine eiendeler innenfor de aller fleste områder og både liv og helse, inkludert barn er dekket, men også eiendeler som bil, hus og reiser kan man sikre.

Å tenke pensjon har blitt stadig viktigere i dagens samfunn, spesielt ettersom den store pensjonsreformen har blitt effektuert. Dette innebærer at man må tenke på hvordan man ser for seg pensjonstiden, og dermed er sparing til denne livsfasen viktigere – spesielt om man ikke ønsker å stå i arbeid lengre enn det man tradisjonelt har måttet gjøre. Storebrand kan hjelpe til med denne formen for sparing – noe vi ofte ser i reklamer på TV-skjermen.

Og når man er inne på sparing er det rekordmange nordmenn som velger å sette sparepengene sine inn i fond for å få størst mulig avkastning. En stor fordel med dette er at man ikke låser pengene slik man gjør om man har en pensjonssparekonto. Storebrand har en rekke forskjellige fond man kan spare penger i, og er man smart har man et langsiktig perspektiv på denne spareformen. De forskjellige fondene har forskjellig risiko knyttet til seg og hvis man setter pengene i et fond som har høy aksjeandel er riskoen størst, men det samme er også den potensielle avkastningen.

Det anbefales dog fra bankens side at man sparer jevnt og trutt, og som sagt over tid, for å unngå de store svingningene i aksjemarkedet. Gjør man det sparer man også penger når akjemarkedet er lavt, noe som fører til av man vil nyte godt av denne avkastningen når markedet stiger igjen – for det vil det gjøre!

Les mer om sparing i fond her.