Dyr sommerferie i 2015

Den norske kronen vil holde seg svak også det neste halvåret og det innebærer enkelt og greit at ferien din vil bli langt dyrere enn hva du kanskje hadde håpet på.

Mange er nå engstelige for å bruke opp sparepengene sine ettersom ferien blir dyrere, og det er den svake kronen som skaper de største bekymringene.

Generell økonomisk engstelse

Selv om rentene i Norge i dag er rekordlave er nordmenn allikevel engstelige for å bruke opp sine oppsparte midler, og mye av dette skyldes nok at den svake kronen og de høye prisene vil påvirke hvor tykk lommeboken vår er. Det er også mange som forstår at utenlandsferien i år kommer til å bli dyrere enn det vi er vant med.

Folk flest har en generell bekymring for verdensøkonomiens tilstand og utsikter, og deretter følger engstelsen for at sparepengene skal brukes opp, og dette er det 42% som bekymrer seg for.

Spesielt de yngste er opptatt av sparepengenes trygghet, noe som nok henger sammen med at økonomien deres er langt mer sårbar enn hos de som er eldre.

Ferien vil svi økonomisk

Ferien i år vil bli dyrere enn i fjor om man har tenkt seg utenlands, og spesielt i et land som har pund, euro eller dollar som valuta. Årsaken til det er enkel: i juli i fjor kostet en euro 8,39 kr, mens den i dag koster 8,56 kr. Når det gjelder pundet så har det blitt en hel krone dyrere og koster nå 11,58 kroner. USA-ferien er den som stiger mest i kostnad og dollaren som i fjor kostet 6,20 kroner koster hele 7,54 kroner i dag. Det er lite som tyder på at disse tallene vil endre seg i løpet av det neste halve året, og dermed har ferien vår i utlandet altså blitt dyrere.

Fra DNBs side forklarer man at man er nødt til å regne med å ha en svak krone over en periode nå, og i løpet av de neste 6 månedene forventer man altså ikke rare endringene. Den økonomiske veksten er som kjent forventet å bli lavere enn tidligere, og samtidig har vi en økning i arbeidsledigheten samt kutting i rentene fra Norges Bank.

Banken tror at kronen kan styrkes noe mot pundet fremover, men man forventer liten eller ingen endring i forhold til dollar og euro. Ferien blir derfor dyrere i 2015 enn i 2014 og man vil få mindre for pengene i mange land hvis man sammenligner med fjoråret.

Ikke glem å spar!

I artikkelen som er publisert på DN.no kommer det frem at ståa i økonomien til de norske husholdningene generelt sett er veldig bra og at man ikke trenger å bekymre seg. Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, påpeker at man heller burde hatt et fokus på å spare langsiktig og at de forskjellige aldersgruppene må ha forskjellige mål med sparingen. For de yngre er det startkapital til bolig samt en økonomisk buffer som er viktig. De som er litt eldre og som har etablert seg bør fokusere på å få ned gjeldsgraden på sin bolig. Å betale ned boliglån er som kjent en meget gunstig spareform og det å få ned gjeldsgraden handler om å få et så lavt lån som mulig i forhold til boligens verdi.

Når man har kommet seg ned på et gjeldsnivå på boligen som ligger på omtrent 60% av boligens verdi kan man begynne å tenke litt på alternativ sparing som for eksempel fond.