Hver år det det tusenvis av nordmenn som vurderer om de skal kjøpe bolig eller om de skal fortsette å leie, og det er ikke bestandig like enkelt å gjøre det rette valget.

Om man skal eie eler leie sin bolig er intet lett valg og ta, og det krever at man gjør noen overveininger i så måte. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke faktorer som bør spille en avgjørende rolle når du skal bestemme deg. Vi ser også nærmere på noen av fordelen det er å eie sin egen bolig.

Det vanskelige valget

Dette vanskelige emnet ble omtalt i dagens VG og vi skal trekke ut noen av hovedpoengene som ble publisert der.

Når man skal bestemme seg for om man skal leie bolig eller eie en bolig er det mange ting som spiller inn på valget man skal gjøre, og faktorer som livssituasjon og styrken på din private økonomi er blant de viktgste elementene.

Hvis vi tar utgangspunkt i det største ønsket for mennesker i Norge så er det altså å eie sin egen bolig. Dette er dypt rotfestet hos oss, og vi er blant de landene i verden som har høyest andel av innbyggere som eier sin egen bopel.

Det første du bør ta stilling til er om du har et boligbehov som kan regnes som langsiktig. Hvis du i løpet av den nærmeste tiden har tenkt å flytte på deg så vil ikke lønne seg å gå til innkjøp av egen bolig. Husk at det kommer betydelig omkostninger i forbindelse med kjøp og salg av bolig, og hvis man har et midlertidig boligbehov vil det å leie være mest økonomisk.

Hvordan økonomisk situasjon du befinner deg i er også avgjørende. Bankene vil gjøre en grundig vurdering av din private økonomi og i dag er det ikke nødvendigvis enkelt å få lån selv om rentene er lave. Husk at du skal tåle et markant rentehopp og dette vil bankene legge inn i sine kalkyler. Hvis du da blir veiet og funnet for lett kan det være smart å fortsette på leiemarkedet. Å ha en stor egenkapital er viktig, og hvis du skal inn på boligmarkedet er det smart å jobbe med dette.

Fordeler med å eie bolig

Det er mange positive elementer med det å eie en bolig, og en av disse økonomiske fordelene er at man har rett på fullt fradag for renteutgiftene man har på lånet. Man har også muligheten til å tjene ekstra skattefrie penger hvis man kan leie ut inntil halvparten av boligen. Dette kan være kjærkomne inntekter for mange, men som sagt kan ikke utleiearealet være større enn halvparten av boligens samlede areal.

Hvis man ser på takseringsverdie på boligen så er denne lavere enn om man sammenligner med andre former for sparing, og dette sørger for at man får en lavere formuebeskatning.

Det siste positive elementet med å eie sin egen bolig er at nedbetalingen av lån er en av de aller beste formene for sparing – og så er det billig i tillegg. Å betale ned på boliglånet, og gjerne mer enn det man behøver, er mye mer lønnsomt enn å spare i bank. Når man har kommet ned til et gjeldsnivå som tilsvarer 60% av boligen har man i tillegg muligheten til å refinansiere og dermed få et billigere lån enn man i utgangspunktet hadde.