Det er en kjent sak at det å ta seg en dusj om morgenen eller etter en hard treningsøkt er deilig, men det er samtidig en liten bismak ved det hele når man vet at oppvarming av vann er en betydelig kostnad i husholdningen.

Etter hvert som man blir eldre bruker man som regel kortere og kortere tid i dusjen, og ikke sjeldent er det slik at man står å banker på døra når de unge håpefulle bruker litt for lang tid der inne. Men er det egentlig dyrt å dusje? Svaret er trolig ‘ja’.

6,6 kwH på en dusj

I følge Enova vil en dusj om morgenen, uten at spesielle sparetiltak er tilstede, gi et forbruk som tilsvarer 6,6 kwH. Det betyr altså at morgendusjen vil koste omlag 5,60kr.

Hvis du da dusjer hver morgen i løpet av et år vil du med de strømprisene som nå foreligger bruke omtrent 2000 kroner på dette.

Ved å endre dine dusjvaner og kanskje kjøpe sparedusj så vil denne kostnaden kunne reduseres betydelig.

Hvis du er en familie på 5 hvor alle tar en dusj om morgenen sier det seg selv at dette vil kunne bli en kostnad som vil da en stor del av husholdningsbudsjettet, og spesielt hvis noen av medlemmene dusjer lenger enn det som anses som normalt.

Det er viktig å spare på strømmen!

Selv om strømmen akkurat nå langt i fra er på sitt dyreste sammenlignet med tidligere år vil det naturligvis ikke lønne seg å la dusjen stå å renne time ut og time inn hver uke. Strøm er på ingen måte gratis, og hvis man bruker mer strøm som en følge av at den er billig, så er markedskreftene lagt opp slik at den dermed vil bli dyrere – rett og slett på grunn av kraftmangel.

Noe annet man også skal tenke på er at de rene energikildene, som for eksempel vindkraft og vannkraft, ikke kan produsere mer enn det de gjør nå, og denne energien går inn på den såkalte strømbørsen. Med en økende etterspørsel må man derfor over til den formen for strømproduksjon som faktisk kan økes, og her snakker vi for eksempel om kullkraft. Kullkraft er som alle vet meget forurensende og noe man bør unngå så langt det lar seg gjøre. Å spare inn på strømforbruket er derfor også en miljøvennlig måte å opptre på.