I helgen ble det klart at sanksjonene mot Iran i forbindelse med oljehandel er opphevet, og det resulterer i at et allerede lavt priset oljemarked etter all sannsynlighet vil bli enda lavere.

Den lave oljeprisen har vidtrekkende konsekvenser og har også innvirkning på vår privatøkonomi.

Direkte konsekvenser for din privatøkonomi

I en artikkel i Dagbladet i dag forklarer oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets hvilke konsekvenser den lave oljeprisen har for din og min privatøkonomi – og den har større innvirkning enn hva du kanskje hadde trodd.

For det første kan vi regne med at både diesel og bensin blir billigere, og det kan man allerede se på prisene når man fyller drivstoff.

Noe annet som naturligvis ikke oppleves som like positivt er at vi får lavere lønn samt at det blir færre jobber. Det er en kjent sak at oljebransjen har vært ledende når det kommer til lønn, men når arbeidplassene blir borte går også lønningene ned – og dette vil overføres også til det øvrige arbeidsmarkedet og nivået på lønn i landet generelt.

En fallende oljepris sørger for at investeringslysten i Norge synker, og dette igjen fører til en svakere krone. En svak kroner fører til at vi må betale mer for importere varer som for eksempel mat og klær. I tillegg til dette vil feriene våre bli dyrere ettersom vi må betale mer for både pund, dollar og euro.

Når det gjelder den velkjente harryhandelen så vil også den bli dyrere, og langt i fra like lønnsom som tidligere.

Finnes positive effekter også!

Selv om det er mange negative konsekvenser av den lave oljeprisen finnes det også lyspunkter. En lav kronekurs sørger for at eksportnæringen gjør det betydelig bedre, og Saltvedt har dette å si om denne næringen:

– Den lave kronekursen gjør at alle som eksporterer fra Norge blir mer konkurransedyktige. Fiskeriet, spesielt lakseeksporten, går så det griner.

Hva skyldes prisfallet på oljen?

Mange undrer seg over hva som er årsaken til at vi har fått et så stort prisfall som det vi har opplevd de siste 18 månedene, men svaret er i bunn og grunn nokså ukomplisert. For å si det enkelt så er det OPEC – Organisasjonen av oljeeksporterende land – som har ansvaret.

Organisasjonen, som i praksis er styrt av Saudi-Arabia, er lite fornøyde med antallet konkurrenter på oljemarkedet, og de forsøker derfor å presse ut konkurrentene sine ved å oversvømme markedet med olje slik at prisene på råvaren faller. Det er USA og Russland som etter sigende er de store stygge ulvene og det er primært produksjonen av tjæresand i Canada, skiferoljeproduksjonen i USA og produksjonen av olje i Russland organisasjonen forsøker å presse ut. Saudi-Arabia og de øvrige OPEC-landene er derfor villige til å ta på seg et forholdsvis kortsiktig tap for å lykkes med sin strategi.

USA svarer, overraskende nok for mange, med å fortsette produksjonen av olje – så hvor dette ender er det derfor ikke mange som vet, men prisen skal etter all sannsynlighet fortsette nedturen.