Å skille seg kan fort bli en kostbar affære

Det er en kjennsgjerning at en samlivsbrudd eller en skilsmisse kan bli en kostbar affære og Maria Setsaas, forbrukerøkonom i Danske Bank, anbefaler at man lager skikkelige avtaler mens man fortsatt er venner og på talefot.

Å gjøre et godt forebyggende arbeid mens man svever på en rosa sky vil kunne vise seg å være et gunstig økonomisk grep å gjøre hvis man en gang i fremtiden skulle oppleve at samlivet ikke fungerer slik det skal, og man velger å gå hver sin vei.

En ny start koster opp mot 150.000 kroner

Det er nevnte Danske Bank som har beregnet at en ‘frisk start’ kan komme til å koste opptil 150.000 kroner, og da understreker de at man ikke har har tatt hensyn til eventuelle økte kostnader i forbindelse med boliglån. Dette kommer frem i VG, og Setsaas sier der at det å skille seg er en dyr affære. Hun forteller at det utvilsomt er mange som ikke er bevisste på de utgiftene som kommer i kjølvannet av en skilsmisse og en nyetablering.

I det nevnte regnestykket har hun gjort noen beregninger som er basert på at de som skiller seg flytter ut av en felles bolig og investerer penger i en leilighet til 3,5 millioner kroner. Dette gir en kostnad på rundt regnet 143.000 kroner. Hvis den felles boligen i tillegg selges kan regnestykket bli enda mer kostbart ettersom man da vil få utgifter til megler med mer i tillegg.

I kjølvannet av skilsmissen kommer det også en rekke andre faste utgifter som for eksempel kommunale avgifter og forsikringer. I tillegg kommer det boliglån, bilutgifter, strømregninger samt vedlikehold av boligen man har kjøpt. Og når man tenker på at alt dette skal betales av kun én inntekt sier det seg selv at det er mange som vil kunne oppleve en tøff økonomisk hverdag.

Man må også regne med en god del kostnader til innkjøp av nytt utstyr til hus og hjem og også dette vil beløpe seg til betydelige summer.

Mange velger særeie

Det er stadig flere mennesker som velger å inngå avtale om særeie, og også ektefeller kan avtale delvis eller helt særeie. Særeier innebærer at alle de eiendelene som man bringer med seg inn i ekteskapet, alt det man måtte få i arv eller gave og alt man måtte skaffe seg samt inntekter man får inn underveis er særeie. Et eksempel på delvis særeie kan være at man avtaler at alt det som man har med seg inn i forholdet, eller det man får i gaver/arv skal være særeie.

Hvis man skal inngå avtale om særeie krever dette at man oppretter en ektepakt, men en slik ektepakt betyr ikke så mye så lenge man lever sammen. Særeiet og ektepakten vil på den andre siden ha store konsekvenser ved død eller skilsmisse.

Ektepakt har formkrav

En ektepakt har en rekke formkrav og for det føste må den være skriftlig. Den skal også signeres av begge ektefellene og dette skal bevitnes av to uavhengige vitner. Vitnene må også signere denne ektepakten med begge ektefellene tilstede. Hvis en ektepakt ikke oppyfyller formkravene er den i utgangspunktet ugyldig, og det samme vil gjelde om den er i strid med det som fremkommer i ekteskapsloven. I loven fremkommer det at en ektepakt må være tinglyst for at den skal gi beskyttelse mot kreditorer med mindre man har fullstendig særeie. Det er dog intet krav om at den må være registrert der for at den skal være gyldig.

Hvis ektepakten dere har opprettet skulle være ugyldig vil dette kunne gi meget store økonomiske konsekvenser i forbindelse med oppgjøret som følger av en separasjon/skilsmisse. Det anbefales derfor at man kontakter en advokat som kan sette opp en slik ektepakt i henhold til de lover og regler som gjelder.