En ny undersøkelse viser overraskende nok at folk på bygda handler mindre på nett enn de som bor i byene.

Forskjellene er overraskende for forbruksforsker Dag Slettemeås som jobber ved Statens institutt for forbruksforsning, og han hadde trodd at tallene skulle være omvendt.

Kun 14% som handler jevnlig på nett

Pradoksalt nok viser altså undersøkelsen at folk handler mest på nett også der utvalget av varer og tettheten av butikker er størst, og det er altså ikke på landsbygda og i grisgrendte strøk at folk er ivrigst på netthandelen.

Til avisen Nationen sier forsker Slettemeås følgende:

– Det er overraskende. En forventer at personer i utkantstrøk har mer behov for et utvidet tilbud, og derfor tar i bruk netthandel mer enn byfolk. Nettilgangen er også relativt likt fordelt over hele landet.

I byene oppgir 25% av de som bor der at de handler flere ganger hver måned på nett, mens tallet for de som bor på landet kun er på 14%. Undersøkelsen er utført av Ipsos MMI på oppdrag for Posten Norge.

Mer utsatt for reklame?

Den nevnte forskeren tror at grunnen til at tallene er slik som de er kommer som et resultat av at folk i byene er mer utsatt for reklame enn hva mennesker i bygde-Norge er. Han sier også at det faktum at man omgår mer mennesker i byene også kan være med på å påvirke disse tallene. Han legger også til grunn at det digitale kompetansenivået kan være større hos en bredere andel i byene enn på bygda, men at dette er noe som må undersøkes nærmere før man kan konkludere med noe.