De norske boligprisene gir et klasseskille i samfunnet

Vi har gjentatt det utallige ganger her på ToppFinans.com, men er nødt til å påpeke det én gang til: boligprisene fortsetter å krype oppover, og nå kan Dagens Næringsliv melde at unge mennesker i alderen 18-25 år for alvor begynner å bli bekymret.

Halvparten av menneskene i den nevnte aldersgruppen opplever en stressende og bekymret situasjon rundt dette med erhverv av bolig, og det er de høye prisene som har skylden. Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, råder de unge til ikke å stresse med å kjøpe seg bolig.

Spår videre oppgang

Tallene stammer fra en undersøkelse som har blitt gjennomført av TNS Gallup på bestilling fra Nordea, og en fjerdedel av de spurte tror at prisene kommer til å fortsette oppover også i 2015 og får støtte for dette fra eksperthold.

Disse tallene overskygger ikke det faktum at det er så mange som 41% som ikke er bekymret over de stadig stigende boligprisene, men det er et helt tydelig skille mellom de forskjellige aldersgruppene. Det er betydelige forskjeller mellom de yngste og de middelaldrende/eldre menneskene i Norge, og samtidig er det kun 12% som engster seg for et fall i boligprisene.

Kort fortalt: folk flest ser fortsatt på det å kjøpe bolig som en trygg investering av penger, og til tross for en sterk vekst i prisene i løpet av de siste årene så ser det faktisk ut til å boligmarkedet vil kunne holde stand når det kommer til priser. Selv om vi har fått uttallige varsler om både høyere prisnivå og en redusert lønnsvekst virker ikke dette å holde oss borte fra visningene. Mye av årsaken til dette skal naturligvis det lave rentenivået ha, og de lave rentene vil føre til en fortsatt vekst i boligprisene.

Dyrt å komme seg inn

Utviklingen med stadig stigende boligpriser vil naturligvis gjøre det stadig mer vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet for de som skal kjøpe bolig for første gang. Dette frykter Reitan at vil skape et klasseskille i markedet. Man vet jo at unge i lengre tid har slitt med å komme seg inn, og dette fører til en del stress ettersom de føler at de taper penger på å vente med å kjøpe.

Inngangsbilletten blir imidlertid dyrere og dyrere og bare det å skaffe seg en leilighet er nå en stor oppgave. Har man ikke oppspart egenkapital eller har muligheten til å få hjelp fra snille foreldre er det rett ut sagt vrient å komme seg inn. Hun råder uansett de unge om å stresse ned og ikke kaste seg med i prisgaloppen, og ber de tenke seg nøye om.

Det er tross alt snakk om en investering med langsiktig perspektiv, og kanskje har studenter planer om studier i utlandet eller kanskje gjennomføre andre planer før de entrer jobbmarkedet. I slike tilfeller kan det være veldig greit å ikke være bundet opp av stor gjeld.

Det bygges i sneglefart

Fra Prognosesenterets side sier partner Bjørn Erik Bye at han full forståelse for at de unge er bekymret over utviklingen. Han understreker at terskelen for førstegangskjøperne har blitt meget høy og at man i tillegg fortsatt forventer en prisvekst i tiden som kommer. Uten foreldre med formue eller stor oppspart egenkapital vil man i dag ha store vanskeligheter med å få kjøpt leilighet eller bolig.

Han mener også at man får et klasseskille i boligmarkedet, men sier samtidig at mye kunne ha vært bedre hvis investorer hadde vært langt mer hissige på å bygge boliger. Det bygges rett og slett for lite, og grunnen til dette sier han er at det i boligverdikjeden er for mange terskler som vanskeligjør bygging av de objektene det er høyest etterspørsel etter.

Det er i Oslo, vestlandet og i Nord-Norge at de økte boligprisene bekymrer flest.