Storebrand fikk overraskende tall presentert i en undersøkelse Norstat gjennomførte for bank- og forsikringsselskapet, og det som kom fram var at mange nordmenn er blakk før lønna kommer.

Tallene viste at nordmenn ikke har så god kontroll på privatøkonomien som man kanskje skulle håpe, og det faktum at mange går tom før neste måneds lønn er på kontoen kan bli et økonomisk problem.

Opptil 40% har tom bankkonto før lønning

Undersøkelsen viste altså at 9% av oss ofte har tom bankkonto før lønnen kommer på kontoen og at så mange som 40% opplever dette av og til. Den profilerte forbrukerøkonomen i Storebrand, Kristina Picard, synes dette er overraskende høye tall og mener at det er urovekkende at såpass mange går tom for penger og er nødt til å ty til andre løsninger.

I en pressemelding hvor hun drøfter undersøkelsen slår hun fast at mennesker med normal inntekt som opplever dette til stadighet burde sette seg ned og vurdere sitt eget forbruk og lage seg et budsjett.

Last ned budsjett her!.

Buffer, buffer, buffer!

Norstats landsdekkende undersøkelse viser med all tydelighet at det er de under 30 år og de som er i alderen 30-39 år som oftest opplever at kontoen er bunnskrapt. Det er faktisk så mange som 64% av dem som er i 30-årene som opplever at pengene er vekke før lønnen kommer inn.

Picard tror en av grunnene til dette kan være at utgiftene til boliglån er høye for mange i denne aldersgruppen, men er heller ikke fremmed for å legge en del av skylden på høyt forbruk og manglende penger i backup til uforutsette utgifter. Hun understreker derfor at en økonomi ikke er i balanse hvis man er nødt til å bruke av reservene hver eneste måned, og at man derfor burde starte sparingen til en buffer så raskt som mulig.

En buffer er en pengereserve som er ment å gå til uforutsette utgifter, og at dette er noe man bør legge av penger til hver eneste måned. Hun anbefaler også at man vurderer å spare langsiktig til pensjonsalderen.

Ligg unna kredittkort hvis du ikke kan betale

Storebrand gjennomførte også en undersøkelse som dette i 2011 og resultatene er mer eller mindre like som den gangen, og alt tyder derfor på at den lave renten i Norge i dag ikke har hatt noen spesielt positiv effekt på vår evne til å planlegge økonomien bedre.

Når man får reduserte boutgifter bør dette gi oss muligheten til å få et plussregnskap, men dette er ikke noe som kommer av seg selv. Picard understreker at dette er noe som må planlegges. I følge Finanstilsynet har vi nå en situasjon hvor gjelden blir stadig høyere i forhold til inntektene våre, og at vi i starten av fjoråret hadde 3,9 millioner aktive inkassosaker her til lands. Dette er et tall som er 12% høyere enn foregående år.

Forbrukerøkonomen fra Storebrand advarer derfor nordmenn mot bruk av kredittkort og forbrukslån for å finansiere ting eller tjenester man føler man har et behov for. Hun tror også at de lave rentene kan ha ført med seg et forhøyet forbruk som er uheldig for økonomien til husholdningene.

Tipsene for en bedre økonomi

Picard har ikke uventet noen gode forslag til hva man kan gjøre for å få en bedre økonomisk situasjon i hverdagen, og under kan du finne disse.

1. Spar til buffer. Hun anbefaler at man har spart opp 1-2 månedslønner på en bufferkonto slik at man har noe å ta av når det kommer uforutsette utgifter.

2. Fast trekk hver måned. Picard sier også at et fast sparetrekk hver måned er smart og at dette må gjøres når lønnen har kommet på kontoen. Man kan da bruke penger med bedre samvittighet.

3. Budsjett. Et budsjett gir husholdningen en god oversikt over hvor pengene går, samt hvor mye man har til rådighet å bruke.

4. Dårlige tider kommer. Tenk over hvilke utgifter du kan kutte ned. Hva skjer om boliglånsutgiftene dine øker eller du får en reduksjon i inntekten?

5. Ikke kreditt. Kredittkortet ditt er faktisk ikke ekstra penger du har i bakhånd. Dette er et lån som har høye renter hvis regningen ikke betales før den rentefrie perioden er over.