Bernie Madoff er et navn som flere kanskje har hørt om, men som kanskje ikke alle vet hva man kan knytte til. I denne artikkelen får du et innblikk i hvordan Madoff som enkeltperson gjennomførte den største økonomiske svindelen i historien og som han ble belønnet med 150 års fengsel for.

Først litt bakgrunn: Bernie Madoff (eg. Bernard) var leder for hedgefondet L. Madoff Investment Securities LLC og dette fondet ble grunnlagt så langt tilbake som i 1960. Han var også mannen som både grunnla og var sjef for Nasdaq-børsen i New York, og av dette forstår vi naturligvis at dette var en mann med stor sans og kunnskap om økonomi. Madoffs liv i rampelyset ble brått avsluttet i desember 2008 da alle hans midler ble frosset og han fikk en anklage mot seg som dreide seg om svindel på opp mot 50 milliarder… dollar! Det var en såkalt Ponzi-svindel som til slutt felte Madoff, og etter at han sa seg skyldig i anklagene bare tre måneder senere ble han altså idømt 150 års fengsel.

Ponzi-svindel

En Ponzi-svindel er et generelt begrep som betegner en bestemt type investeringssvindel som har form som et pyramidespill, og det er italieneren Charles Ponzi som har gitt navn til denne. Italieneren var selv en legendarisk svindler som på starten av 1900-tallet gjennomførte en av tidenes største bedragerier.

madoff-rettsak

Så; hvordan fungerer egentlig en Ponzi-svindel? Det er like enkelt som det er genialt, og det handler rett og slett om at man som hovedmann/hovedmenn skal lokke investestorer til å skyte inn penger i et selskap med lovnad om at man tilbyr en fantastisk avkastning. Som regel vil en investor gjerne ønske å teste om lovnadene virkelig er sanne og vil da be å få utbetalt sin investering med gevinst etter en tid. Investoren vil da få dette utbetalt etter en viss periode, men i praksis er det nye medlemmers investeringer som finansierer gevinstene til dem som ønsker å realisere sine investeringer. Investoren blir dermed et vitne som kan bekrefte at dette systemet fungerer, og som regel er det slik at mye vil ha mer. Når en investor har opplevd å tjene penger på noe er det som regel slik at den vil komme tilbake å skyte inn mer penger. Man får gjerne også en belønning for å sikre nye investorer til dette selskapet og vi har dermed alle de klassiske bestanddelene til et pyramidespill.

Levetiden på en svindel som dette vil naturligvis være begrenset for en eller annen gang vil tilstrekkelig mange investorer ønske å gjøre et uttak av sine midler og gevinsten som disse skal ha gitt. Dermed er det duket for en kollaps i selskapet ettersom det i praksis ikke har vært noen verdiskapning til stede som skal kunne utbetale den avkastningen man har blitt lovet.

Hva er da egentlig målet med en Ponzi-svindel? Jo, nemlig at de som er bakmennene skal kunne berike seg selv, og det er her vi skal introdusere Bernie Madoffs bidrag til denne listen med klassiske svindler.

Verdens største Ponzi-svindel

Bernie Madoff har den tvilsomme æren av å være mannen bak tidenes mest kjente og største Ponzi-svindel, og han kjørte løpet fra det tidlige 90-tallet og frem til 2008. Dette er i tillegg til å være den største Ponzi-svindelen også det aller største investeringsbedrageriet som er gjennomført av én person, og som sagt endte det med en fengselsstraff på 150 år.

Basen til Madoffs operasjon var The Lipstick-building på Manhattan i New York og det var derfra hjernen bak Ponzi-svindelen rundlurte sine egne investorer. Kunder fikk på jevnlig basis tilsendt transaksjonsbrev, altså gevinster på sine investeringer, mens det hele tiden var de nye investorene som i virkeligheten betalte gildet og sørget for at gamle investorer hele tiden var fornøyde. Det var altså gjennom hedgefondet at svindelen ble gjennomført og egentlig var bløffen veldig enkel: ingen risiko og store gevinster fristet naturligvis de aller fleste.

madoff-dømt

Til og med mens den store finanskrisen pågikk og store finanskonserner gikk konkurs kunne Madoff tilby store utbetalinger til sine investorer. Det sies at det ikke var så mange som reagerte på at Madoff kunne tilby dette, men i virkeligheten var det flere kjente finansaktører som i lengre tid hadde bedt om en etterforskning av Madoff og hans forretninger – uten å ha lyktes med dette.

Madoff hadde stor karisma og tyngde i finansmiljøet og alt fra privatpersoner til store finanskonsert gikk på limpinnen når Madoff presenterte sin forretningsidé. Store firmaer satset dermed alt de eide og hadde av kapital på Madoff og det samme gjorde mange privatpersoner. Men som med alle Ponzi-svindler falt også dette korthuset til slutt sammen og Bernie Madoff ble som sagt arrestert i desember 2008. Han ble da betegnet som en av årsakene til finanskrisen og man har i tiden etterpå lurt på hvor mye de ansatte i hedgefondet egentlig visste om det som foregikk. Madoff selv sier at han skal ha holdt svindelen skjult for alle sammen, inkludert siden nærmeste, men han ble ikke den eneste som ble straffeforfulgt.

Tre millioner ofre

Dommeren i rettsaken mot Madoff karakteriserte bedrageriet som overveldende og at tillitsbrudd som dette måtte betegnes som alvorlige ettersom de strakk seg over hele 20 år. Advokaten til den tiltalte ba om en straff på 12 år, men dette ble altså blankt avvist av retten og han ble som nevnt dømt til 150 års fengsel.

Det skal ha vært opptil 3 millioner mennesker fra totalt 25 land som skal ha blitt bedratt av Madoff og tilsammen skal det ha forsvunnet omkring 50 milliarder dollar i investeringsbløffen.