Komplett.no vurderer Sverige

Vi har tidligere skrevet om regjeringens forslag om å heve tollgrensen på import av varer til 500 kroner, og dette har ikke gått upåaktet hen blant norske nettbutikker.

Nå har blant annet Komplett.no truet med å flytte deler av sin virksomhet til Sverige dersom dette forslaget går gjennom, og det betyr tap av norske arbeidsplasser.

Ønsker konkurranse på like vilkår

Komplett.no, som er en velkjent nettbutikk her til lands, har gått høyt ut i media og advart mot at de kommer til å flytte en betydelig del av sin virksomhet til Sverige dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag om å heve toll-og momsgrensen for import til 500 kroner. Årsaken til dette er at salget av varer i dette prissegmentet er såpass stort at de vil komme til å tape store penger på dette, i følge konsernsjef Ole Vinje.

Dette kommer frem i en artikkel i Aftenposten

Norske nettbutikker mener at de med denne hevingen av grensen for toll og moms ikke lenger vil kunne konkurrere på like vilkår med utenlandske aktører, og at dette vil føre til nedlegging av arbeidsplasser eller at bedriftene flagger ut av landet. For Komplett.nos del vil dette innebære at den delen av virksomheten som har varer innenfor dette segmentet i fremtiden vil flyttes til Sverige, slik at man kan selge varene derifra – og dermed unngå det tapet det ville medført om de hadde fortsatt driften i Norge. Dette vil etter alle solemerker bety tapte arbeidsplasser her til lands, men det blir interessant om dette kommer til å skje.

Alternativet er at norske nettbutikker ikke behøver å betale moms for slike varer, slik at konkurransen blir likeverdig i følge dem selv.

Selskapet mener seg presset ut av Norge og tvunget til å gjøre disse grepene. Komplett legger også planene om et nytt lager til 200-300 millioner kroner på is etter at regjeringens planer ble klare.

I praksis ikke en grense på 500 kroner

Et poeng som faktisk drukner i denne debatten er det faktum at grensen ikke er på 500 kroner, som det faktisk sies fra de største pessismistene. Tidligere var grensen på 200 kroner, men da var ikke frakten medregnet. Så lenge varen i seg selv kostet 200 kroner eller mindre unngikk man toll og moms, selv om frakten førte til at totalbeløpet ble høyere enn 200 kroner.

I forslaget fra regjeringen er frakten inkludert i 500 kroners-grensen, og det betyr at varen inkludert frakt må være på under 500 kroner for at man skal slippe toll og moms. En vare som koster 450 kroner men som har en fraktpris på 100 kroner må man derfor betale toll og moms på ettersom totalbeløpet blir på over 500 kroner.

I praksis har man derfor ikke noen klar grense å forholde seg til, og i mange tilfeller vil faktisk varene bli dyrere fra utlandet enn om man bestiller dem fra Norge. Regnestykket er dermed ikke så svart-hvitt som det netthandlene påpeker, og det blir derfor vanskelig å gi et klart svar på hvilken innvirkning dette forslaget vil ha.