Avtalt pris på håndverker – et tveegget sverd

Tidligere i høst skrev vi en artikkel om fordelene med å avtale en fastpris på håndverkertjenester man får utført i hjemmet sitt, men det finnes helt klart tilfeller hvor dette kan slå tilbake på en selv.

I artikkelen, som vi henviser til i lenken ovenfor, kommer alle fordelene med det å ha en avtalt fastpris på et arbeid som skal gjøres frem. Kort fortalt handler det om å spørre om et pristilbud for dermed å iverksette et eget lovverk, og da hindrer man håndverkeren fra å utføre ekstraarbeid som gir merkostnader, at pristilbudet overholdes og ikke overskrides i vesentlig grad, og at prisen skal være inkludert moms.

Dette er vel og bra, men hva om arbeidet blir billigere enn planlagt?

Prisen ble billigere

Årsaken til at vi drar dette frem i lyset igjen er at det i mediene nå nettopp kom frem en litt spesiell sak om en kunde som hadde avtalt en fastpris for en rørleggerjobb. Kunden var plaget med stygg kloakklukt på badet og han ba derfor om et tilbud på utført arbeid på Finn.no. Han fikk et tilslag på 2.000 kroner for få jobben gjennomført, og rørleggeren grunnla dette med at det kunne være nødvendig å gjennomføre en rensing av rørere.

Dette viste seg imidlertid å ikke være nødvendig ettersom rørleggeren raskt oppdaget at en vannlås var feilmontert. Jobben tok derfor bare ti minutter, men kunden ble allikevel fakturert for 2.000 kroner.

Kunden var ikke interessert i å betale en slik sum og mente at halvparten måtte være tilstrekkelig, men rørleggeren protesterte på dette og det hele endte med at saken ble brakt inn for FTU – Forbrukertvistutvalget. Utvalget konkluderte med at mannen faktisk må betale beløpet som ble avtalt på forhånd, og skrev:

Når det avtales en fastpris, vil forbrukeren inneha den økonomiske risikoen for at faktiske arbeider blir mindre enn antatt på forhånd.

Unntak kan gjøres hvis beløpene der er snakk om er så urimelige at bestemmelsene i avtaleloven kommer inn, men dette krever en god del, og i dette tilfellet var det langt i fra slik.

Man kan derfor se at forhåndsavtalt fastpris faktisk kan være et tveegget sverd og så tilbake på deg – også når prisen blir overraskende lav i forhold til det man hadde forventet.